โฆษกตร.พร้อมชดใช้ค่าสินไหม250ผสห.ปมสลายม็อบพธม.

โฆษก ตร.พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ชดใช้ค่าสินไหม 250 ผู้เสียหาย กรณีสั่งสลายม็อบพันธมิตรฯ ปี 51 เตรียมตั้งคณะทำงานดำเนินการ

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย กรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย จำนวน 250 ราย จากกรณีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บริเวณรอบรัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2551ทำให้ผู้ชุมนุมได้รับความเสียหายบาดเจ็บและเสียชีวิต ว่าขณะนี้ต้องรอคำพิพากษาอย่างเป็นทางการจากศาลก่อน เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของคำพิพากษว่าให้ดำเนินอย่างไรบ้าง  โดยยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคารพในคำพิพากษาและพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยทันทีที่ได้รับคำพิพากษาจากศาล ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำพิพากษา หลังจากนี้จะมีการหารือกับผู้บังคับบัญชาด้วย

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า สำหรับการไล่เบี้ยกับผู้ที่สั่งการและผู้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ต้องไปดูในรายละเอียดว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ อย่างสมเหตุสมผล อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใดหรือไม่ โดยเท่าที่ทราบทุกนายปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายกับบ้านเมือง ส่วนจะไปกระทบหรือละเมิด ริดรอนสิทธิใคร ก็ต้องดูในรายละเอียด ซึ่งจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการไปตามระเบียบของตร. ส่วนกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องหลายรายได้เกษียณอายุราชการไปแล้วนั้น ย้ำว่าหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาก็สามารถดำเนินการไล่เบี้ยได้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close