“หมอหทัย”หนุน”ประยุทธ์”ฟ้องบ.ฟิลลิปฯเลี่ยงภาษีบุหรี่

"หมอหทัย" หนุน "ประยุทธ์" ฟ้องบ.ฟิลลิปฯเลี่ยงภาษีบุหรี่ งง "ดอน" ดอดส่งหนังสือ "ลับที่สุด" ให้ไทยล้มคดี

นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (ปี 2550-2551) กล่าวถึงกรณีที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือ”ลับที่สุด” ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เพื่อขอให้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารยุติการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เมื่อปี 2559 จากการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่ โดยแจ้งราคาบุหรี่นำเข้า (c.i.f.) ราคาซองละ 7 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำเกินจริง แต่ราคาขายปลีกซองละ 145 บาท จึงเป็นการเลี่ยงภาษี (TAX evasion) รวมแล้วประมาณ 6 หมื่นล้านบาทที่ไทยได้สูญเสียรายได้ส่วนนี้ไป โดยคดีนี้เป็น 1 ใน 12 คดีอาญา ที่ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสอบสวนคดีให้แล้วเสร็จ

โดยนายแพทย์หทัย เปิดเผยว่า เรื่องนี้ยังมีผู้ไม่ทราบข้อเท็จจริงหลายประการ ซึ่งประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลไทยมีข้อมูล หลักฐานเพียงพอต่อการฟ้องร้อง บริษัท ฟิลลิปฯ ที่แจ้งราคานำเข้าบุหรี่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้เป็นคนละประเด็นกับกรณีการที่รัฐบาลไทยถูกฟ้องร้องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่องค์การการค้าโลก (WTO) โดยส่วนตัวและนักวิชาการควบคุมยาสูบ 53 คน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลดำเนินการฟ้องร้องต่อให้สำเร็จ พร้อมทั้งส่งข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการให้แก่คณะอัยการด้วย เนื่องจากกรณีนี้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย สูญเสียรายได้ถึง 6 หมื่นล้านบาท ยังไม่นับความสูญเสียทางสุขภาพของประชาชนในประเทศที่ตกเป็นเหยื่อยาสูบอีกจำนวนมาก

ด้าน นายวศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ขอถามไปยังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่าผลประโยชน์ของประเทศที่จะเป็ฯเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของอัยการเพื่อถอนฟ้องคดีควรชั่งระหว่าง “สุขภาพของคนไทย” หรือ “ผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่” ขณะที่ไทยก็มีพันธกรณีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) ซึ่งกล่าวถึงพันธกรณีเรื่องการคุ้มครองนโยบายควบคุมยาสูบจากผลประโยชน์ทางการค้าโดยมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทบุหรี่เพื่อป้องกันการแทรกแซง แต่ท่านรองนายกรัฐมนตรี กลับได้รับเอกสาร “ลับที่สุด” จากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ล้มคดีบริษัทบุหรี่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังผิดพันธกรณีที่มีต่อองค์การอนามัยโลกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close