กรมคุมประพฤติเปิดสถิติสงกรานต์62คดีพุ่ง12,810คดี

กรมคุมประพฤติแถลงยอดสถิติคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมส่งมาตรการถูกจับผิดซ้ำไปบำบัดติดสุรา - ดูแลเหยื่อ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานแถลงข่าวสถิติคดี “ดื่มแล้วขับ/ ขับขี่โดยประมาท ถูกจับคุมประพฤติ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ร่วมกับนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีคณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะโดยนายประสาร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 117 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น12,810 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 12,325 คดี, คดีขับเสพ 469 คดี, และขับรถประมาท 16 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปีก่อน พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 232 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 714 คดี กรุงเทพมหานคร 656 คดี จังหวัดสกลนคร จำนวน 585 คดี ซึ่งส่วนใหญ่ศาลกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น อบรมระเบียบวินัยจราจร ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ห้ามออกจากบ้านตามช่วงเวลากำหนดโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ติดตามตัว เป็นต้น

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการบังคับโทษตามคำสั่งศาลของกรมคุมประพฤติกับผู้กระทำผิดซ้ำแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องส่งบำบัด และผู้กระทำผิดที่มีความเสี่ยงสูงจะเข้าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามประเภทความเสี่ยง ในส่วนมาตรการทำงานบริการสังคมตามที่ศาลมีคำสั่ง กรมคุมประพฤติจะให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่าง ๆ รวมถึงสภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนนที่บ้านพักอาศัย โดยเชื่อมโยงประสานกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทั่วประเทศ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close