ศาลพิจารณาคดีสิทธิผู้สมัครส.ส.เสร็จสิ้นแล้ว576 คดี

โฆษกศาลยุติธรรม เผย การพิจารณาคดีสิทธิผู้สมัคร ส.ส. เสร็จสิ้น แล้ว 576 คดี

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยผลสถิติการพิจารณาคดีร้องขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. ก่อนการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้วินิจฉัยแล้ว ซึ่งมีลักษณะคดีเช่น กรณีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้รับสมัครหรือเพิ่มชื่อเป็นผู้สมัคร, กรณีผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้รับสมัครหรือเพิ่มชื่อเป็นผู้สมัคร, กรณีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ กกต. ที่ให้ถอนการรับสมัครตามคำร้องของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครอื่น และกรณีผู้อำนวยการเขตการเลือกตั้งขอให้ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้รายงานผลสรุปคดีวินิจฉัยสิทธิสมัครและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2562 ทั้งหมดจำนวน 576 คดี โดยศาลฎีกาคำสั่งก่อนวันเลือกตั้งทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 4 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 รวมคดีเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 366 เรื่อง แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 62 เรื่อง, ส.ส.แบบแบ่งเขต 290 เรื่องและขอถอนชื่อ 14 เรื่อง โดยมีคดีเสร็จไป 366 เรื่อง แบ่งเป็น ยกคำร้อง 277 เรื่อง, รับสมัคร/ประกาศรายชื่อ 50 เรื่อง, อนุญาตให้ถอนคำร้องและให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ 25 เรื่อง, ให้ถอนชื่อ 10 เรื่อง และให้เพิ่มชื่อ 4 เรื่อง ส่วนคดีระหว่างวันที่ 9 มี.ค. – 23 มี.ค. 2562 รวมคดีถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 210 เรื่อง แล้วเสร็จทั้งหมด

โฆษกศาลยุติธรรมยังเผยด้วยว่า ขณะนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ย้ายไปเปิดทำการยังอาคารศาลฎีกาแห่งใหม่ที่สนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2562 แล้ว ส่วนคดีหลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 นั้น ยังไม่มีการส่งเข้ามายังศาลฎีกา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการพิจารณาวินิจฉัยก่อน หลังประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close