ป.ป.ส.เตือนประชาชนระวังพวกแอบอ้างเป็นจนท.

ป.ป.ส.เตือนประชาชนระวังพวกแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ แจงวิธีตรวจสอบผ่านสายด่วนตลอด 24 ชม.

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.มีอำนาจตามกฎหมายในการขอค้น จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ยึดหรืออายัดยาเสพติด รวมถึงอำนาจในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ของผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติด แต่ในการค้นที่อยู่อาศัยต้องเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่อาจรอหมายศาลได้ และปรากฏชัดหรือเชื่อได้ว่าผู้กระทำผิดจะหลบหนี ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานจะถูกโยกย้ายหรือทำลาย ดังนั้นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จึงมีอำนาจเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายศาล และต้องแสดงบัตรประจำตัว และทำการค้นต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ แต่หากไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ต้องค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 คน ให้เข้ามาเป็นพยานในการค้น รวมถึงเมื่อค้นเสร็จต้องทำบันทึกระบุเหตุของการค้นโดยไม่มีหมายศาลแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นและต้องรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันค้น ขณะที่ผ่านมาพบว่ามีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส ขอเข้าค้นบุคคลและสถานที่เพื่อค้นหายาเสพติด จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าผู้แสดงตัวนั้นเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และมีอำนาจตามกฎหมายจริงหรือไม่ ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือป.ป.ส.ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถขอตรวจสอบข้อมูล ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส เป็นความจริงหรือไม่

ทั้งนี้ หากประชาชนสงสัยสามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ปฏิบัติงานถูกเปิดเผยตัวโดยไม่จำเป็น เนื่องจากอาจมีผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแอบแฝงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จึงปกปิดข้อมูลของผู้ขอตรวจสอบเป็นความลับ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close