ไทย-ลาวถกทวิภาคีป้องกันยาเสพติดทะลักชายแดน

ไทย- ลาว ประชุมทวิภาคี ครั้งที่ 17 ป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน นำศาสตร์ของพระราชา พัฒนานำร่องเพาะปลูกกัญชา 3 พื้นที่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นประธานในการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อหารือความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 โดยมี พลตรี ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานป.ป.ส.และ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติลาว เพื่อต้องการตรวจและควบคุมยาเสพติด รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2 หน่วยงานได้ดำเนินการร่วมกันมานานกว่า 27 ปี

ขณะที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.2562-2565 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการข่าว การสืบสวนและปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด ระดับภูมิภาค ระดับแขวง -จังหวัด เพื่อสืบสวนขยายผลด้านการข่าว พร้อมเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดจุดตรวจในเส้นทางสำคัญ ที่เสี่ยงต่อการใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด

รวมถึงยังเห็นชอบ ในการส่งเสริมบทบาทของทหาร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวชายแดน ผ่านการประสานงานและการดำเนินการของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย-ลาว โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการจำนวน 3 พื้นที่ เป็นพื้นที่นำร่อง

นอกจากนี้ได้เตรียมนำศาสตร์ของพระราชา เข้าไปพัฒนาเพื่อลดพื้นที่เพาะปลูกกัญชา โดยเลือกพื้นที่หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง ของประเทศลาว เป็นพื้นที่นำร่อง โดยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จะเข้าไปสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและประชาชนชาวลาว ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคทางการเกษตร จัดสร้างโรงเรือน จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อนำเอาผลผลิตออกมาจำหน่าย

ขณะที่ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการร่างกฏหมายกัญชาเพื่อมีผลบังคับใช้ ส่วนขั้นตอนจากนั้นทางป.ป.ส.จึงจะสามารถกำหนดกฏเกณฑ์พื้นที่การปลูก เงื่อนไขการปลูก คุณสมบัติของผู้ที่จะปลูก และการสกัดน้ำมันกัญชานำไปใช้ ทั้งนี้ยังถือว่ากัญชา ยังเป็นยาเสพติดอยู่

 

ข่าวน่าสนใจ

Close