“ม.ล.ปนัดดา”ย้ำข้าราชการตร.ยึดพระราชดำรัส ร.5

"หม่อมหลวงปนัดดา" อัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงรัชการที่5 ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการข่าวระดับกลางของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ยึดเป็นแนวทางทำงาน ย้ำต้องเป็นข้าราชการที่ดี รับผิดชอบ และรักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรี

ที่ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดอบรมหลักสูตรการข่าวระดับกลางให้กับผู้กำกับการระดับสารวัตรและรองผู้กำกับ ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเปิดอบรมเป็นรุ่นแรกให้กับสารวัตรและรองผู้กำกับการภายในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง วันที่ 14 กันยายน 2561

โดยในการบรรยายครั้งนี้มี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บัญชาการตำรวจสันติบาล”

ซึ่งระหว่างบรรยายหม่อมหลวงปนัดดากล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ต่างชาติได้นิยมในความเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยความพอเพียงไม่หลงลืมตัว ไม่ทะเยอทะยาน เน้นความสุขุมรอบคอบ ความมีปัญญา ไม่แบ่งพวกแบ่งฝ่ายและความรับผิดชอบ ฉะนั้นเมื่อพวกเราเป็นข้าราชการของประชาชน ข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องภูมิใจ และรักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีวินัยให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” หม่อมหลวงปนัดดากล่าว

พร้อมกันนี้หม่อมหลวงปนัดดายัง ได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 มากล่าวให้กับผู้ฟังบรรยายตอนหนึ่ง ว่า “สิ่งที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองสู่ชาติบ้านเมือง คือความสำนึกของผู้เป็นข้าราชการที่ดี ฉะนั้นกับความมั่นคงของประเทศสยามแผ่นดิน ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ นั้นคือ ความรับผิดชอบของข้าราชการผู้เป็นข้าพระบาทของในหลวง จะคิด จะทำการใดๆ ทั้งหลายทั้งปวง คือความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติตามพระราชประสงค์นั้น”

ข่าวน่าสนใจ

Close