ตร.น้ำติวเข้มหัวหน้าหน่วยจับประมงผิดกม.

ผู้บังคับการตำรวจน้ำติวเข้ม หัวหน้าหน่วยตำรวจน้ำทั่วประเทศการทำประมงผิดกฎหมาย

พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ สำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของกองบังคับการตำรวจน้ำประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดชุมพรเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำระดับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการตั้งแต่ระดับผู้กำกับการลงไปถึงสารวัตรและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายตลอดจนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชี่ยวชาญ ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะปกป้องดูแลประเทศและควบคุมการทำสิ่งผิดกฎหมายทางทะเลทั้งหมดและถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวด้วย ในการนี้นอกจากจะมาเป็นประธานเปิดแล้วยัง เป็นวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ตำรวจในสังกัดให้ได้รับความรู้และความเข้าใจตามกรอบกฏหมาย อีกด้วยโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้ตกสู่แก่ประเทศชาติและประชาชน

ข่าวน่าสนใจ

Close