เกาะสถานการณ์ 16.30 น.

15.11 น. กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด ตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 ชี้น้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลักอยู่ในเกณฑ์น้อย

15.28 น. แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย)

15.37 น. โคราช เตรียมยก รพ. ไว้ในห้างเดอะมอลล์โคราช เพิ่มช่องทางเข้าถึงการรักษาพยาบาล

15.41 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แจงแผนปฏิบัติการ 12 ธ.ค.62 ช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำ เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

ข่าวน่าสนใจ

Close