ข่าวต้นชั่วโมง 20.00 น.

กระทรวงคมนาคม หารือทูตญี่ปุ่นมาตรการเดินทางเข้าไทย คาด สรุปสัปดาห์หน้า ยึดหลักสาธารณสุข

“ร้อยเอกธรรมนัส” มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกรจ.เพชรบุรี พร้อมฝากให้หวงแหนและคุ้มครองที่ดิน ไม่นำไปขายหรือให้เช่า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close