🛑((LIVE))🛑 บรรยากาศก่อนการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ค MBK

🛑((LIVE))🛑 บรรยากาศก่อนการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ค MBK

รายงานจากบริเวณสกายวอล์คMBK

#ม็อบ #ม็อบ29ตุลา #ศิลปะราษฎร #กลุ่มคณะจุฬาฯ #สกายวอล์คMBK #MBK #นักศึกษา #ประชาชน #INNNEWS

ข่าวน่าสนใจ

Close