Live!ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่จ.ระยอง

Live!ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ร่วมประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขจ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ

บรรยากาศจาก..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ข่าวน่าสนใจ

Close