เที่ยววัด

 • เที่ยววัด

  วัดชัยศรีภูมิ

  อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง หน้าบรรรณเป็นไม้แกะสลักพันธุ์พฤกษา ประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น รอบอุโบสถ ประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพพนมสีสันต่าง ๆ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วิหารของวัดเป็น ทรงพื้ …

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดดอกเอื้อง

  วัดดอกเอื้องเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2219 เดิมมีชื่อว่าวัดนางเอื้อง เนื่องจากผู้สร้างคือ นางเอื้อง ต่อมาในปีพ.ศ.2487 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดอกเอื้อง อุโบสถของวัดเป็นทรงพ …

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดเขาวง

  วัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรี วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 เล่ากันว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จจากวังนารายณ์ เมืองละโว้ เพื่อไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา และประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ และจ …

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดเขาแก้ววรวิหาร

  วัดเขาแก้ววรวิหาร วัดเขาแก้ววรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บรณะปฏิสังขรณ์ ก่อน ที่จะสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดที่มีประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัดเขาแก้ววรวิ …

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดกษัตราธิราช

  วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อว่าวัดกษัตรา วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ต้นสกุลอิศรางกูร ในรัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ …

  อ่านต่อ »
Close