ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์แถลงกวาดล้างยาเสพติด

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ แถลงผลการปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดในรอบ 1 เดือนพร้อมเดินหน้าเข้าในเดือนที่ 2

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 61 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์

นายไกรสร กล่าวว่า ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดนั้นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความยากจนของพี่น้องประชาชน เพราะเงินรายได้ที่หามาก็จะเอาไปซื้อยาเสพติดจนหมด ซึ่งเมื่อเสพเข้าไปบ่อยครั้งก็จะติด อีกทั้งยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงร่วมกันปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา

นายไกรสร กล่าวอีกว่า สำหรับยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดนั้นจะยังคงดำเนินการต่อไป และจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจค้น การตั้งจุดตรวจของชุด ชรบ.หมู่บ้าน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพราะการดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่จะช่วยกันทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หมดสิ้นไป อย่างน้อยก็ให้เบาบางลง อย่างไรก็ตามจากการระดมกวาดล้างอย่างเข้มข้นทราบว่ากลุ่มขบวนการเครือข่ายค้ายาเสพติดเริ่มจะใช้เยาวชนในพื้นที่เป็นผู้จำหน่าย โดยการล่อใจใช้เงินจ้าง เพราะนักค้าจริงๆขายยายากขึ้น

 

ข่าวน่าสนใจ

Close