ทำบุญให้ได้บุญใส่ใจถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์

สบส. ชวนทำบุญให้ได้บุญ ใส่ใจถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์ และทำบุญกับตัวเอง ด้วยการใส่ใจสุขภาพตามสุขบัญญัติ เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนมีประเพณีปฏิบัติในการใส่บาตรตอนเช้า รวมทั้งถวายอาหารพระสงฆ์ โดยจะเลือกอาหารที่คิดว่าดีที่สุด อาหารมงคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทกะทิ ประเภทแป้ง เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง อาหารอร่อยที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และขนมหวาน ซึ่งพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถเลือกรับสิ่งของที่มีผู้ถวายเมื่อออกบิณฑบาตได้ ประกอบกับพระสงฆ์มีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้มากเหมือนคนทั่วไป ส่งผลให้ประสบกับปัญหาทางสุขภาพ มีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประชาชนจึงควรตระหนักและระวังเรื่องการถวายอาหาร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของพระภิกษุและสามเณร

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา แนะให้ประชาชนใช้หลักสุขบัญญัติในการปฏิบัติในช่วงวันวิสาขบูชาเพื่อให้ได้รับอนิสงส์อย่างแท้จริงจากการทำบุญและการปฏิบัติดี ดังนี้ 1) ทำบุญให้จิตผ่องใสด้วยการใส่ใจ ถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์ เมนูอาหารสุขภาพ ครบ 5 หมู่ เช่น ข้าวกล้อง ลาบปลา ปลานึ่ง น้ำพริก-ผักลวก แกงส้ม แกงเลียง ยำสมุนไพร โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด หวานจัด เพิ่มผักและผลไม้ เน้นวัตถุดิบในการทำอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน โดยปรุงด้วยวิธีการต้ม ปิ้ง ย่าง ยำ หรือ อบ ส่วนผลไม้ควรเลือกที่รสไม่หวาน เช่น ฝรั่ง ส้ม แตงโม มะละกอ หากเป็นอาหารสำเร็จรูปต้องเลือกซื้อจากร้านจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ และปรุงจากวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ มีการป้องกันแมลงวัน ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารแทนการใช้มือ 2) ทำบุญ กับตนเอง ด้วยการใส่ใจสุขภาพ รักษาศีล ทำจิตให้บริสุทธิ์ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และการพนัน ไม่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ ทำจิตใจให้ผ่องใส คิดดีทำดี และเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ชีวิต ดีขึ้นในวันวิสาขบูชา เช่น เลิกสูบบุหรี่ 3) ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับครอบครัว เช่น ทำบุญ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ปล่อยนก ปล่อยปลา ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างใจให้เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มเย็น และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างในการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์คลังความรู้ด้านสุขภาพ (healthydee.moph.go.th) เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูป ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close