มติคกก.สรรหาผู้ตรวจฯเปิดรับสมัคร24พ.ค.-7มิ.ย.61

มติ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 24 พ.ค. - 7 มิ.ย.นี้

นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในสัดส่วนผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 (ในเวลาราชการ) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ จากนั้นจะเป็นการพิจารณาคุณสมบัติ และเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนลงมติคัดเลือก เพื่อเสนอรายชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การประชุม สนช. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานผู้พิพากษาสมทบฝ่ายบริหาร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจาก สนช. ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมไปก่อนหน้านี้

ข่าวน่าสนใจ

Close