“บิ๊กอู๋” ย้ำไทยตระหนักสิทธิแรงงานย้ายถิ่น

รมว.แรงงาน ปาฐกถาเวทีเวิลด์แบงค์ ย้ำ ไทยตระหนักถึงสิทธิแรงงานย้ายถิ่น ส่งเสริมบทบาทไตรภาคี ทำงานร่วมกัน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่โอกาสการเอาชนะอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงานเปิดตัวรายงานของธนาคารโลก (World Bank)” ว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกภูมิภาค ในส่วนของประเทศไทย การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชน 2 ประเทศที่พรมแดนติดต่อกัน เช่น ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยมาจากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ทั้งนี้ การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและเป็นประเด็นกว้าง นอกเหนือจากการดำเนินการในส่วนของภาครัฐแล้ว กระทรวงแรงงานจึงส่งเสริมบทบาทของไตรภาคี ที่องค์กรนายจ้างและลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ตลอดจนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมและองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ เพื่อแก้ปัญหาสภาพการทำงานที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

 

 

อย่างไรก็ตาม รายงานของธนาคารโลกฉบับนี้จะช่วยให้มุมมองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานมีความรอบด้านยิ่งขึ้น และเกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของแรงงานต่างด้าว เพื่อที่จะหันกลับมามองว่า เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องที่ประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงานได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และประชาคมอาเซียนจะต้องจับมือไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข่าวน่าสนใจ

Close