“อักษรา”ยันเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้ปชช.

หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ยันเดินหน้า สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและทุกศาสนา

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามผลของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ปัจจุบันอยู่ในระยะของการสร้างความไว้วางใจร่วมกัน โดยคณะพูดคุยฯ ได้พยายามดึงขบวนการผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม ให้ยุติการใช้ความรุนแรง และหันมาร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง คือ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้สังคมทราบแล้ว ถึงแม้ว่าวันนี้ผู้เห็นต่างจากรัฐทั้ง 6 กลุ่ม อาจยังไม่สามารถประกาศความพร้อมให้สังคมได้รับทราบ เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยบุคคล แต่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง ผู้นำศาสนาและประธานสภาประชาชนได้ยืนยันความพร้อมที่จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่มีความสำคัญสูงสุดและที่ไม่สามารถรออะไรได้แล้ว

ทั้งนี้ ต้องเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและทุกศาสนาตลอด 24 ชั่วโมง และทั้ง 37 อำเภอแม้ว่ามาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกกำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย ที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้ว ดังนั้น คณะพูดคุยฯขอให้มั่นใจในกระบวนการสันติวิธีที่กำลังดำเนินการอยู่ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำความสงบสุขมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ตลอดไป

ข่าวน่าสนใจ

Close