“เฉลิมชัย”สั่งกอ.รมน.ร่วมทุกส่วนแก้สินค้าเกษตรตกต่ำ

"พล.อ.เฉลิมชัย" สั่งกรอ.รมน.ภาค-จังหวัดประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งผลผลิตตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาทผู้ยัญชาการทหารบก ในฐานะรอง ผอ.รมน.ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะผลผลิตสับปะรดที่มีราคาตกต่ำในขณะนี้ ในรูปแบบประชารัฐ กับพื้นที่ที่มีปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เป็นการรวมพลัง “ไทยช่วยไทย” เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน กอ.รมน. ขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด แจ้งปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือ กอ.รมน.จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

ข่าวน่าสนใจ

Close