ตม.จันทบุรี กวาดล้างต่างชาติอยู่เกินกำหนด

ตม.จันทบุรีกวาดล้างต่างชาติเกินกำหนด-ยาเสพติด กำชับผู้ประกอบการโรงแรมคุมเข้ม

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจิรญ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลัง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี(ตม.จว.จันทบุรี) บูรณาการกำลังกับหน่วยความมั่นคงบุกตรวจเข้มคนต่างชาติในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบเอกสารประจำตัวและสุ่มตรวจหาสารเสพติด และที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เช่น การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต การหลบหนีเข้าเมือง หรือ การค้ามนุษย์ เป็นต้น

 

รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติการสุ่มตรวจสอบเป้าหมายดังกล่าวหลายราย ไม่พบว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ เเต่อย่างใด อย่างไรก็ตามได้กำชับ ผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯ เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้มีการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถาน ตาม มาตรา 37, 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวต่างชาติ เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับคนไทยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

รองโฆษก ตร. ยังกล่าวอีกว่ ตม.จันทบุรีได้มีการกดดัน จับกุมผู้กระทำความผิดที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่ากำหนดหลายราย ได้ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดและได้กำชับมาตรการการคัดกรองบุคคล ยาพาหนะ การเฝ้าระวังบุคคลต้องห้าม เข้ามาในราชอาณาจักร การกระทำความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์อย่างเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close