นายกฯถกครม.ชมทุเรียนลูก2หมื่นปัดตอบโพลหนุน

นายกรัฐมนตรี หน้านิ่งไม่ตอบสื่อผลนิด้าโพล เยี่ยมชมผลดำเนินการบิ๊กดาต้าของกระทรวงดีอี ขณะ "พาณิชย์" จัดบูธส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค และจำหน่ายสินค้าผลไม้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยก่อนประชุมฯ สื่อมวลชนได้สอบถามถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพล สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปลำดับที่ 1 โดยนายกรัฐมนตรี มีสีหน้าเรียบเฉย ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ เพื่อเยี่ยมชมการแสดงผลดำเนินการ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวน 4 เรื่องประกอบด้วย 1. Big data analytics เพื่อพัฒนาโมเดลคาดการณ์ความสามารถของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 0-3 ปี เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือกับพ่อและแม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพ 2. การลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยทำให้การไฟฟ้านครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อมิเตอร์ไฟจากผู้ใช้ไฟถูกตัด 3. การให้ข้อมูลโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ศึกษาความเห็นของนักท่องเที่ยว สร้างการแสดงผลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมหรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิม และ 4.การทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน โดยผลที่ได้สามารถช่วยให้ท่าอากาศยานมีข้อมูลลักษณะภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบันตามนี้เพิ่มศักยภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีการขยายฐานข้อมูลไปยังจังหวัดท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด ขณะเดียวกันเตรียมสั่งการให้ทุกระทรวงใช้ Big data analytics เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารประเทศต่อไป การใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำความต้องการที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอความร่วมมืออย่าห่วงข้อมูลเพราะรัฐบาลไม่ได้นำไปใช้ในทางไม่ดี และสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการ ก็เพื่อประเทศชาติ

จากนั้นนายกมนตรี เยี่ยมชมบูธงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค และจำหน่ายสินค้าผลไม้ “Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2018” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะจัดขึ้นบริเวณลานเซนทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคมนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชมทุเรียนก้านยาวลูกละ 2 หมื่นบาท และหมอนทองลูกละ 5 พันบาท พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ฝากคนปลูกทุเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูก และดูความต้องการของตลาดเป็นหลัก ขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับราคาของทุเรียน ที่ขึ้นอยู่กับเกรดของสินค้า หากเกรดดีก็จะมีราคาสูง จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมเครื่องวัดความสุกของทุเรียน เพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย

ข่าวน่าสนใจ

Close