มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานชาวปราจีนบุรี

ตัวแทนพระองค์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

 

โดยมี นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า ศาสดาจารย์ (ดร.) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมในห้วงเวลาที่ผ่านมา

จึงทรงมีพระดำรัสรับสั่งให้กระผม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมพิเศษ เชิญชุดเครื่องอุปโภคและบริโภคพระราชทาน มามอบให้แกพ่อแม่พี่น้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากปริมาณน้ำลดลง อีกครั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่พ่อแม่พี่น้อง ตามพระปณิธานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ

พร้อมทั้ง ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากความเจ็บป่วยใดๆ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หน่วยงานราชการ ตลอดจนอำเภอศรีมหาโพธิ ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวก ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ และขอมอบความปรารถนาดีมายังพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอศรีมหาโพธิ ขอให้มีความสุขขอให้มีจิตใจที่มั่นคง และขอให้พรที่ดีงาม จงมีแก่ตัวของท่านตลอดไป

ข่าวน่าสนใจ

Close