ผบ.ทบ.ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี-แค่ยิ้มไม่ตอบสื่อ

ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมทดสอบสมรรถภาพ ผบ.กรม-พัน พร้อมร่วมทดสอบลุกนั่ง-ดันพื้น งดสัมภาษณ์สื่อ มีเพียงรอยยิ้มเท่านั้น

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน ครั้ง ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของการทดสอบ ณ สถานที่บริเวณ สนามกีฬากรมยุทธ์ และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โดยผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของกำลังพล อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier รวมถึงมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ ต่อไป และขยายไปสู่การเป็น Strong Army เป็นผู้บังคับหน่วยที่ดี และเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพล ในการพัฒนาตนเอง ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ สามารถทำทุกภารกิจที่กองทัพบกมอบหมายได้สำเร็จในทุกด้าน

 

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายวันนี้จะเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน เพื่อให้มีความพร้อมรบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กองทัพบกไม่สามารถจัดทดสอบกำลังพลได้ทุกนาย จึงใช้วิธีการปรับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบลดลงร้อยละ 70 ด้วยวิธีสุ่มคัดเลือก คงเหลือเข้ารับการทดสอบประมาณ ร้อยละ 30 เพื่อให้ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพันที่เข้ารับการทดสอบ ปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทบ. จาก นสศ. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลฯ ซึ่งมีการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (ACRPT) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และ วิ่ง 2 กิโลเมตร ตามลำดับ เกณฑ์ผ่าน ผู้บรรจุในหน่วยและหรือตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผู้บรรจุในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ส่วนการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (ACRPT) มีจำนวน 6สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป – กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก ,ท่าโหนยกเข่าแตะศอก และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ทั้งนี้ ระหว่างผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมสถานีต่างๆ ได้หยุดดูที่ท่าโหนยกเข่าแตะศอก ซึ่งได้ร่วมทดสอบกับกำลังพล ได้จำนวน 8 ครั้ง จากนั้นได้มาร่วมทดสอบท่าลุกนั่ง ได้ 66 ครั้ง ท่าดันพื้นได้ 47 ครั้ง และโยนบอลยาง ได้ระยะ 6.10 เมตร ก่อนจะเดินเยี่ยมชมกำลังพลที่ทดสอบด่านต่างๆ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด แม้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า วันนี้จะแนะนำเพลงหรือให้ดูหนังเรื่องใดหรือไม่ แต่ก็ไม่มีคำตอบ มีเพียงรอยยิ้ม เท่านั้น

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close