ส.ประกันวินาศภัยเปิดตัว”Training for the Trainers”

สมาคมประกันวินาศภัย เปิดตัว "Training for the Trainers" จ.เชียงใหม่ เตรียมชงโครงการประกันภัยข้าวโพด มันสำปะหลังกลางปี

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดเปิดตัวโครงการ Training for the Trainers ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 509,104.1 ไร่ พื้นที่รับประกันภัย จำนวน 154,247.75 ไร่ มีอัตราการเอาประกันภัย คิดเป็น 30.30% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด มีเบี้ยประกันภัย จำนวน 11,614,237 บาท มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1,189,831 บาท ซึ่งเกิดจากอุทกภัย 100% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561)

นอกจากนี้ สมาคมฯอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอโครงการประกันภัยข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งคาดว่าจะมีความพร้อมในการรองรับการประกันภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวในกลางปีนี้ และสมาคมฯ พร้อมด้วยภาคธุรกิจประกันภัยจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผลในเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาแนวทางการทำประกันภัยพืชผลนอกเหนือจากข้าว เพื่อนำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชในประเทศไทยต่อ

อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 22 บริษัท เช่น 1. บมจ.กรุงเทพประกันภัย 2. บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 3. บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) 4. บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 5. บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นต้น

ข่าวน่าสนใจ

Close