ส.นักข่าวชัยภูมินำร่องอบรมทำสื่อดิจิทัล4.0

สมาคมนักข่าว จ.ชัยภูมิ นำร่องอบรมครู ทำสื่อดิจิทัลยุค 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ที่ จ.ชัยภูมิ นายนพสณฑ์ เสฎฐรังสี นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิ นำทีมวิทยากรจากของบริษัท CANON THAILAND จำกัด และทีมวิทยากรจาก บริษัท Zhiyun Thailand จำกัด ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ ที่สนใจในหลักสูตร “การผลิตสื่อภาพนิ่งและสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร” โดยได้เชิญ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี นายสุทธิพงศ์ เสฎฐรังสี ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดย นายนพสณฑ์ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการแข่งขันด้านการประชาสัมพันธ์มีส่วนในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ด้านการผลิตสื่อ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและการทำเป็นสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความน่าสนใจ ทางสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิ จึงเห็นว่าการให้ความรู้แก่บุคลากรภาครับและประชาชนทั่วไป จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ด้านกิจกรรมต่างๆระดับองค์กร ระดับชุมชน อำเภอและระดับจังหวัด เมื่อมีช่างภาพในแต่ละองค์กรท้องถิ่น ย่อมจะทำให้มีการนำเสนอภาพกิจกรรมที่เป็นที่สนใจต่อสาธารณชน ดังนั้น จึงได้ประสานวิทยากรทางภาคเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในครั้งนี้ และถือเป็นการนำร่องให้กับครูของจังหวัดชัยภูมิ กว่า 55 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมมีทั้งภาคทฤษฏีการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จรรยาบรรณของนักถ่ายภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวันที่สอง ได้มีการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ภาคสนามทำการถ่ายทำจริงจากแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดโตน ซึ่งรับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดประชุมและสถานที่ภาคปฏิบัติจาก นายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน หลังจากนั้นผู้เข้าอบรม ได้นำภาพมาปรับแต่งใส่เสียง และนำเสนอผลงานให้วิทยากรได้วิพากย์ อย่างสนุกสนาน ซึ่งคาดอย่างน้อยน่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิได้เป็นอย่างดีแน่นอนต่อไปด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close