ธปท.เผยศก.มี.ค.โตดีจากส่งออก,ท่องเที่ยว

ธปท. เผย เศรษฐกิจมีนาคมขยายตัวดี จากส่งออก ท่องเที่ยวเงิน คาดไตรมาส 1 โตใกล้เคียงไตรมาส 4 ปี 60 ที่ 4%

นางพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคมขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 6.3 และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายร้อยละ 16.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 6.7 โดยเป็นการขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐลดลงตามรายจ่ายลงทุน ขณะที่รายจ่ายประจำยังคงขยายตัว

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.79 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.42 ในเดือนก่อน ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ด้านเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.63 อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกิลดุลตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม สำหรับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2561 จากตัวบงชี้คาดว่าจะขยายตัวใก้ลเคียงไตรมาส 4 ปี 2560 ที่ขยายตัวเติบโตร้อยละ 4

สำหรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องและเห็นการกระจายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยคาดว่าการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น หลังจากไตรมาส 1 การลงทุนภาครัฐชะลอลงตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงที่ลดลง ประกอบกับผลของฐานสูงจากการเร่งเบิกจ่ายปีก่อน ทั้งนี้หากการลงทุนภาครัฐขยายตัวจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนให้ลงทุนตาม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ยังคงเป็นปัจจัยต่างประเทศ อาทินโยบายกีดกันทางการค้า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ แม้มีสัญญาณดีขึ้นแต่ยังไม่น่าไว้วางใจ

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่เต็มที่ การบริโภคขยายตัวดีมาจากผู้มีรายได้ปานกลางและผู้มีรายได้สูง ขณะที่กำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเดือนมีนาคมหดตัวร้อยละ 3.8 ตามการส่งออกสินค้าเกษตรที่ลดลง อาทิ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่หดตัวจากทั้งด้านราคาและปริมาณ เนื่องจากฐานราคาที่สูงจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ปีก่อน และด้านปริมาณจากมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกภายใต้ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close