ผลสำรวจความสามารถแข่งขันSMEQ1เพิ่ม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย ผลสำรวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ SMEs Q1/61 ปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ระดับ 48.2

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ประจำไตรมาสที่1/2561 พบว่า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 48.2 ซึ่งเป็นดัชนีที่มีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 จะปรับตัวดีขึ้นอีกอยู่ที่ระดับ 49.2

โดยมีดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ อยู่ที่ระดับ 42.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา และมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจอยู่ที่ระดับ 50.3 ซึ่งเป็นดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น และสำหรับดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจนั้น อยู่ที่ระดับ 51.5 โดยเป็นดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ

ข่าวน่าสนใจ

Close