พณ.ร่วมเอกชนลดราคาสินค้า70%รับเปิดเทอม

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน ลดราคาสินค้ารับเปิดเทอม สูงสุดถึง 70% แบ่งเบาภาระค่าครองชีพผู้ปกครอง

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดงาน “รวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับเปิดเทอม” ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 18 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ห้างค้าปลีกขนาดใหญ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ จำนวน 14 ราย กว่า 13,500 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 4 ราย ลดราคาจำหน่ายสินค้าชุดนักเรียน สูงสุดถึงร้อยละ 70

โดยคาดว่าตลอดการจัดงานลดราคาสินค้าในครั้งนี้ จะมียอดขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท สามารถช่วยลดภาระรายจ่ายผู้ปกครองและลดภาระค่าครองชีพประชาชนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท และเชื่อว่ามีผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close