ครบรอบ63ปี“หน่วยซีล”มนุษย์กบนักรบ3มิติ

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ครบรอบ 63 ปี มนุษย์กบนักรบ 3 มิติ

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการทหารร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตราหารเพล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการทหารของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนา ครอบรอบปีที่ 63 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยต่างๆในพื้นที่สัตหีบ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก และในโอกาสเดียวกันนี้ ทาง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการเนื่องในวันคล้ายวันสถานปนา ครอบรอบปีที่ 63 จำนวน 103 ทุน โดยมีผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล กองทุนเพื่อการศึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ข้าราชการและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนทั้งสิ้น 395,000 บาท

พลเรือตรี อาภากร กล่าวว่า หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ มีภารกิจในการจัดเตรียมกำลังสำหรับปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ และปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านการฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษทางเรือ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการจิตวิทยา การสำรวจหาดทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด การตัดรอนเป้าหมายสำคัญทางทหารพื้นที่ยกพลขึ้นบก ดำเนินการด้านการข่าวลับ การก่อวินาศกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการค้นหาและถอดทำลายวัตถุระเบิด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การฝึกกำลังพลทดแทนของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 การถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ด้วยภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้ ทำให้หน่วยถูกขนานนามว่า “หน่วยซีล” หรือหน่วยรบพิเศษที่สามารถผลิตนักรบ 3 มิติ ที่เรียกว่า เหล็กในคน หรือมนุษย์กบ นั่นเอง ด้วยภารกิจที่สำคัญมากมาย

ข่าวน่าสนใจ

Close