กรมคุมประพฤติชี้สงกรานต์6วันเมาขับพุ่ง7พันคดี

กรมคุมประพฤติ เผยช่วง 6 วันเทศกาลสงกรานต์ พบสถิติเมาแล้วขับพุ่งสูงกว่า 7 พันคดี

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า วันที่หกของ 7 วันอันตราย มีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ วันที่ 16 เมษายน 2561 จำนวน 325 คดี ซึ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 325 คดี

สำหรับ ยอดสะสม 6 วัน (11-16 เมษายน 2561) มีคดีทั้งหมดจำนวน 7,148 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 6,982 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 97.6, ขับรถประมาท จำนวน 21 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 แข่งรถหรือขับซิ่ง จำนวน 2 คดี หรือร้อยละ 0.02 ขับเสพ จำนวน 143 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จำนวน 455 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 394 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 313 คดี
และจากตัวเลขของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ยอดสะสม 5 วัน (11-15 เมษายน 2561) จำนวนครั้งอุบัติเหตุสะสม รวม 3,001 ครั้ง ผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 323 ราย ผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน 3,140 คน ซึ่งมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่ง คือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.03 ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงได้ดำเนินการมาตรการเข้มกับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับ โดยจัดให้ทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมประกอบด้วย ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจที่จุดตรวจค้น จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน อาสาจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดตรวจเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณจุดตรวจค้น ทาสีขอบทางขาว-แดง รวมทั้งบริการช่วยเหลือประชาชนคนชรา คนพิการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มารดาพร้อมทารกแรกคลอด และประชาชนที่มีกระเป๋าสัมภาระหลายใบ ที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์อำนวยการร่วมฯ สถานีขนส่ง

ข่าวน่าสนใจ

Close