เปิดตัวแอพฯ “You Can Go” เอาใจนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดตัว Application "You Can Go" เที่ยวสนุก สุขใจ ไปกับเรา เอาใจนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล เชื่อมโยงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่เอาใจนักท่องเที่ยว “You Can Go” ภายใต้แนวคิด “เที่ยวสนุก สุขใจ ไปกับเรา” ที่รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไว้อย่างครบถ้วน

You Can Go เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการค้นคว้าหาข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างครบครัน เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้านอาหาร ร้านของฝากประจำท้องถิ่น แหล่งช็อปปิ้ง สถานที่พัก ตลอดจนหน่วยงานราชการที่ให้ความ ช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว สถานทูต โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นต้น

“You Can Go” ยังสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยว จัดการกับการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยความสามารถในการแสดงผลด้านข้อมูลการเดินทางแต่ละเส้นทาง การนำทางด้วยเสียงอัตโนมัติแบบ Real Time ที่จะนำไปสู่สถานที่เป้าหมายได้ อย่างแม่นยำ ภายในแอพลิเคชั่นนี้ยังรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นแก่นักท่องเที่ยวไว้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลทางเลือกด้านการเดินทาง สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ ด่านพรมแดน ข้อมูลบริษัททัวร์และมัคคุเทศน์ ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล รวมถึงระบบการเรียกรถบริการสาธารณะ และการประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินค้าท้องถิ่น ที่ช่วยส่งเสริมการตลาดสินค้าท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถทำงานทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

แอพพลิเคชั่น You Can Go เป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกมาตอบ โจทย์ชีวิตในยุคดิจิทัล และตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระ บบโลจิสติกส์ และการตลาดอย่างเป็นระบบเข้าไว้ ด้วยกัน และยังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวขอ งแต่ละจังหวัดไว้ด้วยกันในรูปแบ บวงแหวนพหุวัฒนธรรม ซึ่งจากนี้การท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close