อาชีพบดมันสำปะหลังส่งฟาร์มเลี้ยงโคส่อแววรุ่ง

กาฬสินธุ์-2 สามีภรรยาหันอาชีพบดลำต้นมันสำปะหลังส่งฟาร์มเลี้ยงโคออร์เดอร์พุ่ง แล้วกว่า 50 ตัน

นายบัวศรี หินสิลา อายุ 55 ปี และนางทองใส หินสิลา อายุ 45 ปี 2 สามีภรรยา ชาวบ้านศรีสำราญ เลขที่ 17 หมู่ 9 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ใช้บริเวณหน้าบ้าน ประมาณ 2 งาน เป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์จากลำต้นและใบมันสำปะหลังสำหรับเลี้ยงโค โดยมีเพียงเครื่องบด ที่ปรับแต่งจากภูมิปัญญา และผ้าพลาสติกสำหรับปูเป็นลานผึ่งแดด เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ โดยระบุว่าทำกันมาเป็นปีที่สอง และมียอดสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ นายบัวศรี กล่าวว่า เริ่มหาเก็บลำต้นมันสำปะหลังซึ่งเป็นลำต้นสด มีใบติดมาด้วย มาเข้าเครื่องบดให้ละเอียด และตากให้แห้ง เพื่อจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ประเภทโค กระบือ

ทั้งนี้ ได้วิธีการผลิตมาจากญาติที่ จ.อุดรธานี ลงทุนซื้อเครื่องมือสองประมาณ 3 หมื่นบาท มาดัดแปลงเป็นเครื่องบด และทำการประยุกต์มาเรื่อยๆ จนสามารถใช้งานได้ดีถึงวันนี้ การผลิตครั้งหนึ่งๆ จะใช้เวลา 3 วัน คือวันแรกจะตระเวนหาเก็บลำต้นมันสำปะหลัง วันต่อมาก็ทำการบดและตากแห้ง วันที่สามตากอีกหนึ่งวัน ก็บรรจุกระสอบส่งลูกค้า ซึ่งจะได้ครั้งละประมาณ 15 กระสอบๆละ 15 ก.ก. จำหน่าย ก.ก.ละ 7 บาท หรือจำหน่ายกระสอบละ 105 บาท เฉลี่ยในรอบ 1 เดือน ผลิตและนำส่ง 10 เที่ยว มีรายได้เดือนละประมาณ 15,700 บาท ซึ่งนับว่ารายได้ดี

ทั้งนี้ ตลาดรองรับผลผลิตลำมันสำปะหลังบดแห้ง คือฟาร์มเลี้ยงโคในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก บำรุงน้ำนม ทำให้ขน ผิวหนังสะอาด เกลี้ยงเกลา นางทองใสกล่าวอีกว่า อาชีพบดลำต้นมันสำปะหลัง ผสมกับใบและหัวมันสำปะหลัง หรือผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลัง จึงเป็นอาชีพที่ตนกับสามียึดเป็นอาชีพหลัก และเชื่อว่าจะมีอนาคต เนื่องจากมียอดสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆ แต่ปัญหาคือกำลังการผลิตไม่เพียงพอ และบางช่วงหาวัตถุดิบไม่ทัน

นายบัวศรี หินสิลา อายุ 55 ปี และนางทองใส หินสิลา อายุ 45 ปี 2 สามีภรรยา ชาวบ้านศรีสำราญ เลขที่ 17 หมู่ 9 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ใช้บริเวณหน้าบ้าน ประมาณ 2 งาน เป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์จากลำต้นและใบมันสำปะหลังสำหรับเลี้ยงโค ประสบความสำเร็จ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ต่างจังหวัดเห็นคุณค่า เข้ามาสั่งซื้อแล้วกว่า 50 ตัน

ข่าวน่าสนใจ

Close