วศ.หนุนSMEsพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อส่งออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี หนุนผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง” โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ซึ่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์เซรามิก หรืองานเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานาน แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความนิยมใช้งานผลิตภัณฑ์แบบเดิมเริ่มลดน้อยลง ผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับรูปแบบตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก

โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ และทดสอบตลาด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 กิจการ 40 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วจะมีมูลค่าสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ข่าวน่าสนใจ

Close