กอ.รมน.กำชับทุกส่วนบูรณาการปราบปรามยาเสพติด

เลขาฯ กอ.รมน. กำชับทุกส่วนบูรณาการปราบปรามยาเสพติด พร้อมสร้างการรับรู้แก้ประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน พร้อมกำชับ เจ้าหน้าที่นำหลักทรงงานในหลวง มาปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เปิดเผยถึง สถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ ว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม ซึ่ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มีความห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว จึงเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และร่วมกันสร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว

นอกจากนี้ ให้เครือข่ายข่าวประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงให้มีการติดตามประเมินผลสถานการณ์ยาเสพติดอย่างใกล้ชิด

สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้นำหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้เก็บข้อมูลที่ได้รับเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลและกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. เพื่อแสวงหาประโยชน์จากประชาชน ด้วยการหลอกลวง ข่มขู่

พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้องอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เปิดเผย โปร่งใส และชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงการตรวจสอบบุคคลที่มีการแอบอ้าง หากพบเห็นให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ขณะที่ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้แจ้งให้ที่ประชุม นขต.กอ.รมน.ครั้งที่ 3/2561 ได้รับทราบถึงคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เน้นย้ำให้ การปฏิบัติของ กอ.รมน. ทุกหน่วยงาน จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และการลงพื้นที่พบปะประชาชนนั้น ซึ่งถึงแม้ประชาชนจะมีความเห็นที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. รับฟังและเก็บข้อมูลไว้ แต่หากพบความเห็นที่มีการบิดเบือนหรือสร้างความแตกแยก จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทันที

ข่าวน่าสนใจ

Close