โปรดเกล้าฯทหาร260นายณรงค์พันธ์ขึ้นรองแม่ทัพ1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ 260 นาย กองทัพบก ไม่เปลี่ยนแม่ทัพภาค "ณรงค์พันธ์" ขึ้นรองแม่ทัพภาค 1 "ทรงวิทย์" ขยับ ผบ.พล.1 รอ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 260 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ พล.ท. วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก),พล.ท. ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหารเป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็น จเรทหาร, พล.ท. พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก), พล.ท. เกื้อกูล อินนาจักร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก),พล.ต. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4, พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

พล.ต. วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท),พล.ต. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1,พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2,พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4,พล.ต. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, พล.ต. ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, พ.อ. กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5,พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11,พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3,พ.อ.ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1,พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

พล.ร.ท. รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก),พล.ร.ท. สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก),พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3,พล.ร.ต. จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ,พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ,พล.ร.ต. นันทพล มาลารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3,พล.ร.ต.เทวินทร์ ศิลปชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

พล.อ.ท. ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก),พล.อ.ต. ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/059/1.PDF

ข่าวน่าสนใจ

Close