นายกฯให้ทุกฝ่ายยึดพระราโชบายร.10สืบสานวัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรี ให้ทุกฝ่ายยึดพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีและคณะผู้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน รวมถึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เผยแพร่ไปสู่ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทย นายกรัฐมนตรีจึงอยากให้นำกระแสนี้ลงไปสู่ชุมชน

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียน โดยนายกรัฐมนตรี อยากให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้ง กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา จิตอาสาและใช้เวลาอ่านหนังสือในช่วงปิดเทอม เพื่อฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่

 

นายกฯสั่งมท.-มั่นคงเข้มวินัยจราจรดูแลปชช.สงกรานต์

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการรณรงค์ การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ทุกหน่วยงานรณรงค์เรื่องการใช้รถใช้ถนน และจัดทำสถิติการใช้รถใช้ถนนของประเทศรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจน ในแต่ละช่วงของปีอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เท่านั้น เพราะสถิตนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รวมถึงฝากให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงช่วยดูแล และกวดขันวินัยจราจรและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวน่าสนใจ

Close