๕ วิธีทำให้ชีวีตมีความสุข

“ใน ‘ทุกข์’ มี ‘สุข’ เสมอ ขึ้นอยู่กับเธอมองเห็นมันหรือไม่” คำโปรยปกในของหนังสือสุข ทุกข์ โดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กำลังบอกเราว่า แม้ว่าจะชีวิตจะแห้งแล้งด้วยความทุกข์สักปานใด ที่ยังมีความชุ่มชื่นสดใสจากความสุขอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับเราว่ามองเห็นและเข้าถึงมันหรือไม่ . ถ้าชีวิตมันทุกข์หมอง เศร้าหม่น จนเกินไป มาเรียนรู้ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขไปด้วยกัน

๑. อย่าเอาทุกข์มากองรวมกัน

อะไรที่มันมารวมกัน ก็ย่อมเกิดพลังทั้งนั้น เช่นกันกับความทุกข์
เวลาเกิดอะไรขึ้นให้มองแยกส่วนกัน
ค่อย ๆ มองพิจารณา แล้วแก้ไขมันไปทีละเปลาะ
อย่าเอามากองรวมกันให้มันยุ่งเหยิง จนมีพลังทำร้ายเรา
เพราะถ้าจะมีอะไรที่เราควรเอามารวมกัน มันคือ “ความสุข” ต่างหาก
……
จากเรื่อง มันเป็นคนละส่วนกัน

 

 

๒. อยู่กับปัจจุบันให้ได้

อะไรคือปัจจุบัน?
นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรา
สิ่งที่เราจัดการ และเป็นหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้า
อย่าให้อดีตมากักขังตัวตนของเรา
และเอาอย่าเอาตัวเองไปทิ้งไว้กับภาพฝันในอนาคต
ขอให้กำหนดปัจจุบัน และลงมือทำ เพราะนั่นคือที่ที่เป็นของเรา
ที่ที่เราจะใช้พลังที่มีในการจัดการทุกอย่างตรงหน้าแบบไม่เสียเวลากับอดีตและอนาคต
…..
จากเรื่อง ปัจจุบัน

 

๓. เอาสิ่งที่ไม่ใช่ออก

ถ้ากำลังรู้สึกว่าชีวิตหนักอึ้ง
เต็มไปด้วยอะไรมากมายที่รุมร้อม และเหนี่ยวรั้ง
จะเดินไปข้างหน้า ก็หนักหนา
ลองนั่งลงสักพักแล้วพิจารณา ว่าอะไรกันที่สิ่งที่ไม่ใช่
สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบก และความรู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องรับรู้มาใส่ใจ
ค่อย ๆ นำออกไปจากชีวิต
เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตที่มีอิสระ
เราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรล่ะ ในเวลาที่เราแบกอะไรไว้มากมาย
……
จากเรื่อง เลือกสิ่งที่ใช่ ให้ชีวิต

 

๔. บอกรักตัวเองทุกวัน

สิ่งที่เราใช้ได้เต็มที่ คือสิ่งที่เป็นของเรา
ความรักก็เช่นกัน
ถ้าเรามัวแต่เฝ้ารอความรักนั้นจากคนอื่น
ที่มันไม่ใช่ของเรา แล้วเขาจะให้เราเต็มที่ได้อย่างไร
ลึก ๆ แล้ว คนเราล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละ
และหากเราจะเห็นแก่ตัวบ้าง
ด้วยการนำความรักของเรามาให้เราเองจะเป็นไร
……
จากเรื่อง คนที่เราควรรักมากที่สุด

 

๕. ทำบุญอันเป็นมงคลของชีวิต

บุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้า
บุญจึงเป็นเหตุแห่งความสุขอย่างหนึ่ง
สิ่งที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต
และที่สำคัญ บุญคือสิ่งที่เราทำแล้วได้กับตัวเรา
โจรไม่ว่าจะเก่งกล้าสามารถเพียงใด ก็ไม่สามารถขโมยไปจากเราได้
ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร
ก็ให้นึกถึงบุญไว้ที่พึ่ง
……
จากเรื่อง วัดนี้มีแต่วัตถุมงคล

“ความงดงามในงานเขียนของท่าน เรื่องเล่าชั้นครูจากประสบการณ์ตรงรอบตัว ให้ข้อคิด และสติปัญญาแก่ผู้อ่านไปด้วยอย่างเป็นกัลยาณมิตร”
– มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ บรรณาธิการ
.
มีวิธีอีกมากมาย ที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุ
หนังสือที่จะชวนสำรวจชีวิต ที่ปะปนคละเคล้าไปด้วยทั้งความทุกข์ และความสุข ผ่านธรรมะของพระพุทธองค์ ธรรมะที่ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งจากการฆ่าตัวตาย และเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจ ขอบคุณทั้งความสุขและความทุกข์
.
นอกจากได้หนังสือแล้ว ยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยการสมทบกองทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นหัวใจแห่งความยั่งยืนสืบต่อไปร่วมกัน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดภูพานอุดมธรรม (พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมอีกด้วย
.
ราคาเล่มละ ๒๐๐ บาท
ค่าจัดส่งลงทะเบียน
๑-๕ เล่ม ๆ ละ ๓๐ บาท
๖-๙ เล่ม ๆ ละ ๒๐ บาท
๑๐-๒๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐ บาท
๒๐ เล่มขึ้นไป เหมาจ่าย ๑๐๐ บาท
.
ตัวอย่างราคาหนังสือรวมค่าจัดส่ง
๑ เล่ม ๒๓๐ บาท, ๒ เล่ม ๔๖๐ บาท, ๓ เล่ม ๖๙๐ บาท
๖ เล่ม ๑,๓๒๐ บาท, ๗ เล่ม ๑,๕๔๐ บาท, ๘ เล่ม ๑,๗๖๐ บาท
๑๐ เล่ม ๒,๑๐๐ บาท, ๑๑ เล่ม ๒,๓๑๐ บาท, ๑๒ เล่ม ๒,๕๒๐ บาท
๒๐ เล่ม ๔,๑๐๐ บาท
.
วิธีสั่งซื้อหนังสือสุข ทุกข์ โดย พระมหาธนเดช
๑. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่ง มาที่ มาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่ ๐๕๘-๐๑๔-๗๑๘๕ ชื่อ พระมงคล วังคีรี
๒. ส่งสลิปการโอนเงิน, ชื่อ – ที่อยู่ มาที่กล่องข้อความ facebook : กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม หรือ Line : @puttatham (สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ)
๓. รอรับความสุขที่ถูกจัดส่งไปตามชื่อ – ที่อยู่ในข้อ ๒.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
โทรศัพท์ : ๐๙๑ ๗๖๙ ๓๙๑๖, ๐๙๕ ๕๔๓ ๑๙๔๙

 

ข่าวน่าสนใจ

Close