ร่างแผนPDPใหม่ปรับได้ตามสถานการณ์

กระทรวงพลังงาน ยืนยันร่างแผน PDP ฉบับใหม่ เป็นการคาดการณ์ภาคพลังงานในอนาคต 20 ปี ปรับได้ตามสถานการณ์

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนยื่นหนังสือต่อกระทรวงพลังงานให้ทบทวนร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ ที่ให้ชะลอการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 ปี นับจากปี 2562-2569 เบื้องต้นสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ชี้แจงกับสภาอุตสาหกรรมไปส่วนหนึ่ง ซึ่งจะนำไปหารื้อ โดยนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ถึงนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ อาจจะเร็วไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจะฟ้อง เพราะว่าแผนจะต่อนำเสนอ กพช.ก่อน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

โดยผ่านมาทาง สนพ.ได้รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯแล้ว และจะรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมถึงของสภาอุตสาหกรรมฯที่เสนอมารายงานต่อกพช.ด้วย โดยยังยืนยันร่างแผน PDP ฉบับใหม่ เป็นการคาดการณ์ภาคพลังงานในอนาคต 20 ปี เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบัน ซึ่งระบุว่า หากในอนาคตต้นทุนพลังงานหมุนเวียนถูกลง เพราะปัจจุบันยังมีราคาสูง และมีความเสถียรภาพมั่นคงมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าใน 3 ปีข้างหน้าอาจปรับแผน PDP ใหม่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของทางภาคเอกชนด้วยว่า จะมาร่วมกันศึกษาในการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้เข้าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อส่งเข้าระบบแล้วต้องสร้างความมั่นคงต่อระบบส่ง โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าไฟให้กับประชาชน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องดูแลเรื่องของค่าไฟของประชาชนเป็นหลัก

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close