กรมการค้าต่างประเทศย้ายสาขาท่าเรือกรุงเทพ

กรมการค้าต่างประเทศ ย้ายสำนักงานบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าเรือกรุงเทพไปศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ถนนรัชดาภิเษก เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะย้ายสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าเรือกรุงเทพ ไปศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service Center) ถนนรัชดาภิเษก อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยจะนำส่วนงานบริการที่เคยให้บริการที่สาขาท่าเรือกรุงเทพ มาให้บริการยังที่ใหม่เพียงแห่งเดียว เพื่อรองรับการบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่เพิ่มสูงขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

อย่างไรก็ตาม การย้ายสำนักบริการการค้าต่างประเทศดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบต่องานบางส่วนที่ท่าเรือคลองเตยอยู่บ้าง เนื่องจากผู้มาติดต่องานต้องเดินทางมาที่สาขารัชดาภิเษก แต่เชื่อมั่นว่าผู้รับบริการจะได้รับความพอใจ จากบริการที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย โดยขอให้ผู้รับบริการปรับตารางเวลาและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานที่ใหม่ เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบต่อการบริการส่งออกของตนเอง

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 02-547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385

ข่าวน่าสนใจ

Close