จีนพร้อมสานสัมพันธ์ไทยแน่นแฟ้นมากขึ้นทุกด้าน

จากงานสัมมนาสภาธุรกิจไทยจีน นายลวี่ เจี้ยน เอกอัครราชทู … อ่านเพิ่มเติม จีนพร้อมสานสัมพันธ์ไทยแน่นแฟ้นมากขึ้นทุกด้าน