วัดศิมาลัยทรงธรรม เขาใหญ่ ประดับเหรียญ ร.9 มากที่สุดในโลก

Amazing!! วัดศิมาลัยทรงธรรม เขาใหญ่ ประดับเหรียญบนศิลปะพุทธศิลป์ถวายในหลวง ร.9

INN UNSEEN วันนี้จะพาไปตามหาเหรียญกษาปณ์ รัชสมัย รัชกาลที่ 9 มากที่สุดในโลก ที่อยู่ ณ ดินแดนที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งที่ราบสูง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันงดงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก และเป็นอีกเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ของอารยธรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน และได้ความรู้ด้านการเกษตรจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ และเลือกซื้อหาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในดินแดนที่เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสาน  นั่นก็คือ อำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นอำเภอแรกของจังหวัดนครราชสีมา  เราจะเปิดประตูสู่ภาคอีสานไปกับการเดินทาง เพื่อไปตามหาสถานที่ที่มีเหรียญรัชกาลที่ 9 มากที่สุดในโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และเพื่อเทิดพระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ความ UNSEEN อยู่บนยอดเขา วัดศิมาลัยทรงธรรม เขาใหญ่แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดที่ประดับประดาตกแต่งเต็มไปด้วยเหรียญกษาปณ์ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึง 25 สตางค์ , เหรียญ 50 สตางค์ , เหรียญ 1 บาท , เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท  ทุกรุ่น ทุกปี พ.ศ. รวมอยู่สถานที่แห่งนี้ราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เพราะในอนาคตอาจจะหายากหรือหาไม่ได้อีกแล้ว  เหรียญบางเหรียญที่ถูกประดับตกแต่งกลายเป็นงานพุทธศิลป์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60-70 ปี  บางคนอาจยังเกิดไม่ทันในยุคนั้น หรือเกิดทัน แต่พลาดโอกาสที่จะได้เห็น  เนื่องจากการหมุนเวียนเหรียญของกรมธนารักษ์ ที่ผลิตเหรียญรุ่นใหม่ๆ ตามยุคสมัยออกมาแทน

 พระครูปลัดคุณวัฒน์ (หลวงปู่โต อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดศิมาลัยทรงธรรม ได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า

จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพและพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาตมาจึงได้สร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะงานพุทธศิลป์ของวัดศิมาลัยทรงธรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จึงได้นำเหรียญสตางค์ทั้งเก่าและใหม่ตั้งแต่เริ่มใช้ในประเทศไทย สร้างผ่านงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่พุทธประวัติ ภพภูมิโลกสวรรค์ชั้นเทวดา พระโพธิสัตว์ ปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยะสาวก ตลอดจนพระมหาเถระคณาจารย์ ประดับด้วยเหรียญสตางค์ ขอน้อมถวายงานพุทธศิลป์ ฝากไว้ในแผ่นดิน ตามเจตนารมย์ครูบาอาจารย์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พระผู้เมตตาคอยชี้แนะให้โอกาสและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของวัดศิมาลัยทรงธรรม ส่วนศิษยานุศิษย์ที่มาประดับเหรียญ ต่างก็มีความศรัทธาต้องการร่วมทำบุญเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลของในหลวง รัชกาลที่ 9 ก็ได้ร่วมบริจาคเหรียญ โยมบางท่านบางกลุ่ม เกิดความศรัทธา เมื่อมาเที่ยววัด ก็ได้ร่วมช่วยกันติดเหรียญด้วยตัวเองบ้าง และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพุทธศิลป์ภายในวัด จะมีทุกชนชั้นทุกอาชีพ จากทั่วทุกสารทิศ มาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ และมาเที่ยวกันเป็นครอบครัว ก็นำเหรียญที่ตัวเองมีในกระเป๋าสตางค์ ร่วมติดบนงานศิลปะ เป็นการน้อมใจหลอมรวมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความรักเทิดทูนศรัทธาต่อสถาบัน อันมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

 

เรื่องราวความเป็นมาระหว่าง พุทธะ ธรรมะ ศิลปะ หลอมรวมกลายเป็นความศรัทธา ต้องใช้กาลเวลาและไม่มีใครได้มาเปล่าๆ  ศิลปะเหรียญสตางค์พุทธศิลป์ที่วัดศิมาลัยทรงธรรม เขาใหญ่ แห่งนี้ เป็นการประดับเหรียญรัชกาลที่ 9 มากที่สุดในโลก ประดับตกแต่งบนงานศิลปะงานพุทธศิลป์ที่รวบรวมทุกสมัย ตั้งแต่สมัยขอม สุโขทัย อยุธยา มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เสมือนหนึ่งเป็นพิพิทธภัณฑ์เหรียญกษาปน์ เพื่อเชิดชูองค์พระมหากษัตริย์ไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9 ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นงานศิลปะด้วยการนำเหรียญสตางค์ประดับบนรูปพระพุทธเจ้าปางต่างๆ รูปเทวดา นางฟ้า พระพรหม พระอินทร์ รูปฤาษี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในวรรณคดี อันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าทึ่ง บอกเล่าความเป็นมาตามตำนาน วรรณคดี อย่างสวยงาม แปลกตา ถ่ายทอดความเชื่อมโยงเกี่ยวพันไปตามตำนานก่อนพุทธกาล สมัยพุทธกาล และในตำราตามวรรณคดีต่างๆ หลอมรวมเรื่องราวพระพุทธศาสนา มาจวบจนยุคพุทธยันตรีนี้ กลายเป็นงานพุทธศิลป์ที่ไม่ธรรมดา ไม่ใช่เป็นเพียงสถาปัตยกรรม ประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่มีความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นงานศิลปะร่วมสมัย ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธประวัติ แฝงความหมายของธรรมะแต่ละข้อผ่านเรื่องราวชาดกซุกซ่อนในงานพุทธศิลป์ ไว้ให้ศึกษาเรียนรู้ ด้วยการสอดแทรกศิลปะงานติดเหรียญ ศิลปะงานเขียนสี งานติดผ้า ผสมสผานรวมกัน ผนวกขึ้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ เรื่องราวแก่นธรรมะที่อยู่ในงานศิลปะนี้อย่างลึกซึ้ง เมื่อพบเห็น ก็เกิดการผ่อนคลาย เกิดเป็นความร่มเย็นในจิตใจ เพียงแค่ได้เห็นพระพักตร์อันสงบนิ่ง เปล่งประกายแห่งความเมตตา ความรุ่มร้อนในใจก็พลันหายสิ้น ราวกับมีน้ำเย็นมาชโลมใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องราวเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ใครจะคาดคิดว่า เหรียญสลึง เหรียญห้าสิบสตางค์ เหรียญบาท หรือเหรียญชนิดใดๆเหล่านี้ บางคนมองว่าเหรียญเหล่านี้ไม่มีราคา และไม่ใส่ใจว่ามันมีมูลค่าอยู่ในมือ แต่เหรียญเมื่อนำมาประดิษฐ์ตกแต่งบนงานศิลปะนับล้านๆ เหรียญ จะเห็นว่า เหรียญที่หามูลค่าไม่ได้นั้น จักกลายเป็นความศรัทธาที่มีมูลค่าอันยิ่งใหญ่ทางจิตใจ ที่เปรียบเป็นมูลค่าของจำนวนเงินแล้ว นับประมาณไม่ได้เลย

เหรียญทุกเหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เกิดมาอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินในยุคสมัยของพระองค์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำคุณประโยชน์ให้ประเทศด้วยคุณูประการต่างๆอย่างมากมายมหาศาล หาประมาณมิได้ นับเป็นสิ่งมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของพวกเราปวงชนชาวไทย ควรน้อมสักการะกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ท่านสามารถเข้าชมงานพุทธศิลป์ที่วัดศิมาลัยทรงธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดที่คุณปริญญา ดวงสุวรรณ์ โทร. 089-7766163

 

 

เขียน/ภาพ โดย : ฅนชอบเที่ยว

ข่าวน่าสนใจ

Close