วินีลกชาดก (มีคลิป)

ชาดก ว่าด้วยการเลือกทำเลผิด

ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัตเอาอย่างพระสุคต  ความพิสดารมีอยู่ว่า เมื่อพระเทวทัตนอนแสดงท่าทางอย่างพระสุคตแก่พระอัครสาวกทั้งสองผู้มาสู่คยาสีสประเทศ พระเถระทั้งสองครั้นแสดงธรรมแล้ว ก็พานิสิตของท่านมายังพระวิหารเวฬุวัน เพื่อเข้าเฝ้าพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะ พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิเทหะนั้น ครั้นเจริญวัยแล้ว ก็ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทุกชนิดในเมืองตักกสิลา เมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วจึงทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติ ครั้งนั้น พญาหงส์ทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่กับนางหงส์และลูกน้อยอีก 2 ตัว วันหนึ่งขณะที่พญาหงส์ออกหาอาหารอาหารอยู่นั้น ก็ได้พบกับนางกา ทั้งคู่เกิดความเสน่หาและได้แอบมีสัมพันธ์กัน วันเวลาผ่านไปไม่นานนางกาก็ออกไข่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ ลูกกานี้มีลักษณะไม่ได้มีขนสีดำเหมือนกาทั่วไป แต่มีขนสีเขียวมันวาว นางกาจึงตั้งชื่อให้ลูกว่า วินิลกะ

ลูกหงส์ทั้งสองบินมาถึงต้นตาลที่วินีลกะอาศัยอยู่ และได้ชักชวนวินีลกะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต้นไม้ใหญ่ เจ้ากาน้อย วินีลกะ ปีกยังไม่แข็ง ไม่สามารถบินตามพี่ๆ ไปยังรังพญาหงส์ได้ ลูกหงส์ทั้งสองจึงเสนอให้เกาะกิ่งไม้ ส่วนพวกตนจะเอาจะงอยปากคาบที่ปลายไม้ พาบินไป ขณะที่ลูกหงส์ทั้งสองพาวินีลกะบินผ่านกรุงมิถิลา ขณะนั้นพระเจ้ากรุงวิเทหะประทับบนราชรถ ซึ่งเทียมด้วยม้าสินธพขาวสี่ตัว ทรงทำประทักษิณพระนคร วินีลกะเห็นดังนั้นนึกในใจว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าวิเทหะ ที่ประทับนั่งบนราชรอันเทียมด้วยม้าสินธพสี่ตัว เสด็จเลียบพระนคร ส่วนตนนั้นก็นั่งไปในรถอันเทียมด้วยหงส์ คำพูดของวินีลกะนั้น ทำให้ลูกหงส์ทั้งสองไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่ครั้นจะปล่อยกิ่งไม้ที่คาบไว้ให้เจ้ากาน้อยร่วงลงไปตาย ก็กลัวพญาหงส์จะโกรธ จึงได้แต่ระงับอารมณ์ไว้ หลังจากที่พญาหงส์ได้ฟังเรื่องราวที่ลูกหงส์ทั้งสองเล่าให้ฟังแล้ว ก็บันดาลโทสะ ถึงกับตวาดขับไล่กาวินีลกะให้กลับไปยังที่อยู่เดิม เมื่อพญาหงส์สั่งสอนกาวินีลกะแล้ว ก็สั่งให้ลูกหงส์ทั้งสองเอาตัววินีลกะกลับไปยังรังดังเดิม

พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดก

นกวินีลกะในครั้งนั้น ได้เป็น เทวทัต ในครั้งนี้

ลูกหงส์สองตัวได้เป็น อัครสาวกทั้งสอง

พญาหงส์ได้เป็น พระอานนท์

ส่วนพระเจ้าวิเทหะได้เป็น เราตถาคต นี้แล.

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close