เวทัพพชาดก (มีคลิป)

ชาดกว่าด้วย โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ

พุทธกาลครั้งหนึ่ง  ยังมีภิกษุชาวสาวัตถุรูปหนึ่ง  มีความอวดดื้อถือดี จนเป็นที่เอือมระอาต่อภิกษุรูปอื่นๆ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ  ท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสนานุสติญาณ   แล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อกาลก่อนก็เป็นผู้ว่ายาก  จนเป็นเหตุให้ตนเองและบุคคลเป็นพันๆ  คน  ต้องถึงแก่ความตาย  แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำ  เวทัพพชาดก  มาตรัสเล่า ณ. กรุงพาราณสี  มีพราหมณ์คนหนึ่ง  รู้และเชี่ยวชาญในการร่ายมนต์วิเศษที่ชื่อ  เวทัพพะ มนต์วิเศษนี้  จะสามารถร่ายได้ก็เมื่อถึงคราวฤกษ์  ดวงอาทิตย์  ดวงดาว  และดวงจันทร์  ได้โคจรอยู่ในมุมที่เหมาะสมทั้ง 3  ดวง  ซึ่งในปีหนึ่ง  จะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  พราหมณ์จะร่ายมนต์เวทัพพะดลบันดาลให้เพชรนิลจินดาหลังไหลลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝน

อยู่มาวันหนึ่ง  พราหมณ์ผู้มีมนต์วิเศษและลูกศิษย์คู่ใจ  มีเหตุให้ต้องเดินทางไปยังแคว้นเจติ  หัวหน้าโจรได้ฟังก็สนใจ  แก้มัดให้พราหมณ์ได้ทำพิธีร่ายมนต์ พวกโจรเมื่อได้เพชรนิลจินดามากมายแล้วแทนที่จะปล่อยตัวพราหมณ์ไป  แต่กลับจับตัวมามัดไว้เช่นเดิม  และกุมตัวเดินทางไปด้วยตอนรุ่งเช้า เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด  เมื่อกองโจรเดินทางมาได้สักพัก  ก็เจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาล้อมโจรกลุ่มแรกไว้ ร่างของพราหมณ์โดนโจรป่าฟันขาด  2  ท่อน  จากนั้นสมุนโจรทั้ง  2  กลุ่มก็สู้กันเพื่อแย่งสมบัติ และแล้วโจรกลุ่มแรกก็สู้ไม่ได้  ถูกฆ่าตายจนหมด  เพชรนิลจินดาถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่โจรกลุ่ม 2  พวกโจรเมื่อได้สมบัติแล้วก็รีบเดินทางมายังถิ่นของตนอย่างรีบเร่งพวกโจรละโมดต่างคนต่างต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติเพียงผู้เดียวจึงตะลุมบอนฆ่าฟันกันเองตายไปตามๆ  กัน สุดท้ายกลุ่มโจร ร้อยร้อยคน  ก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียง  2  คนเท่านั้น โจรทั้งสองช่วยกันขนทรัพย์สินเงินทองมาซ่อนไว้ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ให้โจรอีกคนหนึ่งเฝ้าไว้  ส่วนอีกคนก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน เวลาล่วงไปได้  2  วัน  ศิษย์ของพราหมณ์ก็นำเงินค่าไถ่มาให้นายโจร  แต่เขาก็ไม่พบใครเลย พบเห็นแต่เพชรนิลจินดาที่ตกเรี่ยราด  และศพของอาจารย์ที่ถูกตัดขาดเป็นสองท่อน เมื่อจัดพิธีเผาศพของอาจารย์แล้ว  ศิษย์หนุ่มก็ขนเพชรนิลจินดากลับไปบ้านของตน  ทำบุญให้ทานจนหมด  แล้วก็ทำทานรักษาศีลไปตลอดชีวิต

          ครั้นสิ้นชีวิตแล้ว  ก็บังเกิดในสวรรค์ตามกรรมดีที่ตนสร้างไว้ ผู้ปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยบคาย  ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน  เหมือนพวกโจรชาวเจติรัฐ  ฆ่าเวทัพพะพราหมณ์  แล้วพากันพินาศสิ้น เวทัพพะพราหม์  เกิดเป็นภิกษุดื้อรั้น  ศิษย์พราหมณ์  เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close