ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง
747763
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559 14:23 น.
จังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน "OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทย รวมใจช่วยเหลือชาวนา ตามรอยพ่อด้วยความพอเพียง
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 20:48 น.
รับชนูลตะนำบาย หรือ รับจ้างหุงข้าว ตามงานบุญพิธี อาชีพเสริมดั่งเดิมเขมรพื้นถิ่นสุรินทร์ สร้างรายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 16:59 น.
เกษตรกรพังงา ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักเหมียง เลี้ยงโคขุน เสริมรายได้
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 18:54 น.
บัณฑิตหนุ่มพังงา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ปลูกสับปะรดภูงา สร้างอาชีพและรายได้ช่วงพืชเศรษฐกิจตกต่ำ
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 15:50 น.
“สิริมณี มณีท่าโพธิ์” ชาวนารุ่นใหม่ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยืนยันทำนาไม่จน แต่ต้องคิดใหม่ทำใหม่
740689
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 10:59 น.
อดีตนายตำรวจสงขลา หันเหชีวิตมาทำการเกษตร และอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จนประสบความสำเร็จ
740319
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 17:26 น.
ครอบครัวลุงเตือน 1 ในครอบครัวน้อมนำเดินตามรอยพ่อ อยู่พอเพียง ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน จ.ปราจีนบุรี
739327
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 11:19 น.
เกษตรกรอ่างทอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปลี่ยนผืนนาปลูกพืช ผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้
734280
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 20:08 น.
เกษตรกรนาทวี จ.สงขลา รวมกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวีกว่า 100 ไร่ เพื่อส่งออกต่างประเทศ
734051
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 8:21 น.
กลุ่มแม่บ้านลพบุรี อนุรักษ์การทอผ้ามัดหมี่ตัดเย็บจำหน่ายเพิ่มมูลค่า เป็นโอทอประดับ 5 ดาวของจังหวัด