INN Advertising Material - 004
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง
723489
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 13:27 น.
ตราดจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 12:32 น.
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จัดบวงสรวงศาลหลักเมืองเปิดตลาดเก่า 100 ปี แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 11:38 น.
ศรีสะเกษ เปิดร้านประชารัฐสุขใจ ขายสินค้าโอทอป ทางขึ้นเขาพระวิหาร ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นกระจายรายได้ให้ชุมชน
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 7:49 น.
กลุ่มเกษตรกรสงขลา เริ่มตัดกล้วยหอมทองปลอดสาร ส่งขายญี่ปุ่นรุ่นแรก ในราคาประกันกิโลกรัมละ 15 บาท สร้างรายได้ดี
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559 14:39 น.
เกษตรกรใน จ.สงขลา รวมกลุ่มปลูกมะเดื่อฝรั่ง ในเชิงพาณิชย์ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจมาก
722473
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 21:37 น.
บ้านศาลาดินโมเดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทำดินพร้อมปลูกแก้ผักตบชวาล้นคลอง
722451
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 20:21 น.
คนสู้ชีวิต ชาวสตูล ทำปลาเค็มขายได้ดี ตากแดด ส่งขายอาทิตย์ละ 900 - 1,500 กิโลกรัม รายได้งามตกเดือน 3 หมื่นบาทต่อเดือน
720798
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 21:27 น.
เจ้าของสวนจำปาดะ สตูล เผยผลผลิตน้อย ราคาสูงขึ้น ขณะพ่อค้าคนกลาง จากมาเลเซียเหมายกสวน
720407
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 18:18 น.
เกษตรพังงา กระท้อนปุยฝ้าย 30 ต้น น้ำหนักผลละ 0.6-1.5 กิโลกรัม ทำเงินปีละกว่า 3 แสนบาท
720147
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 18:38 น.
หนองคาย เปิดร้านประชารัฐ สุขใจ shop ที่ปั๊มปตท. เสนองนโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก