INN Advertising Material - 004
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง
641369
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558 11:20 น.
ยายวัย 63 ปี ชาวจันทบุรี นำวัสดุธรรมชาติแปรรูปจักรสานเสื่อคุ้มขาย สร้างรายได้เดือนละ 6,000 - 7,000 บาท
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 10:23 น.
อ่างทอง กลุ่มประดิษฐ์พวงมาลัยดอกมะลิ เผย ขายดีรับวันแม่ ลูกค้าสั่งจนผลิตไม่ทัน
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 10:19 น.
ชาวนาอ่างทอง หันปลูกกระเจี๊ยบพืชน้ำน้อยสร้างรายได้สู้ภัยแล้ง หลังหยุดทำนากว่า 50 ไร่
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 11:23 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เตรียมส่งเสริมสวนดอกเข้าพรรษา ของดีอำเภอพบพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 14:56 น.
นักท่องเที่ยวแห่ชมสวนมะม่วงดังเมืองอุทัยธานี ขณะที่ พันธุ์งามเมืองย่า ให้ผลผลิตลูกยักษ์ ได้รับความนิยมสูงสุด
618161
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 10:24 น.
ลุงปทุมธานีพลิกสวนส้มเป็นสวนเกษตรผสมผสานปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้อย่างงาม ก่อนเป็นปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้
617267
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558 20:23 น.
รอง ผวจ.ปราจีนบุรีแถลงข่าวงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง
615038
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2558 10:30 น.
จ.ตากใช้พื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ นำร่องปลูกกะหล่ำปลียักษ์ ผักปลอดภัย-ปลอดสารพิษ นำผลผิตครัวไทย ครัวอาเซียน สู่ครัวโลก
614759
วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 10:01 น.
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยจากแหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก ยกระดับผักผลไม้ให้มีราคาสูงขึ้น
606466
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 9:36 น.
จ.ราชบุรี จัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้เกษตรกร