INN Advertising Material - 004
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง
632055
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 10:19น.
ชาวนาอ่างทอง หันปลูกกระเจี๊ยบพืชน้ำน้อยสร้างรายได้สู้ภัยแล้ง หลังหยุดทำนากว่า 50 ไร่
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 11:23น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เตรียมส่งเสริมสวนดอกเข้าพรรษา ของดีอำเภอพบพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 14:56น.
นักท่องเที่ยวแห่ชมสวนมะม่วงดังเมืองอุทัยธานี ขณะที่ พันธุ์งามเมืองย่า ให้ผลผลิตลูกยักษ์ ได้รับความนิยมสูงสุด
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 10:24น.
ลุงปทุมธานีพลิกสวนส้มเป็นสวนเกษตรผสมผสานปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้อย่างงาม ก่อนเป็นปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558 20:23น.
รอง ผวจ.ปราจีนบุรีแถลงข่าวงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง
615038
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2558 10:30น.
จ.ตากใช้พื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ นำร่องปลูกกะหล่ำปลียักษ์ ผักปลอดภัย-ปลอดสารพิษ นำผลผิตครัวไทย ครัวอาเซียน สู่ครัวโลก
614759
วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 10:01น.
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยจากแหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก ยกระดับผักผลไม้ให้มีราคาสูงขึ้น
606466
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 9:36น.
จ.ราชบุรี จัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้เกษตรกร
598356
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 19:20น.
ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ แปรรูปข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
597447
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:19น.
จ.สงขลา เพาะเห็ดนางฟ้าขาย ออเดอร์ทะลักผลิตไม่ทัน ราคาตามท้องตลาดกิโลกรัมละ 100 บาท