INN Advertising Material - 004
เรื่องเล่าดีๆ
622516
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 21:01น.
แพทย์จุฬาฯ เตือนให้ทารกไม่ใช่ลูกตัวเองดูดนม เสี่ยงเกิดอันตราย ได้รับเชื้อโรค
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 17:00น.
กรมควบคุมโรค เตือนเกษตรกร ลุยน้ำย่ำโคลนระวังโรคฉี่หนู หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 378 ราย เสียชีวิต 5 ราย
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 17:41น.
กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าขจัดปัญหาตาบอดจากต้อกระจกให้หมดในปี 2560 ผลงานในรอบ 6 เดือนผ่าไปแล้ว 35,000 ราย
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 14:49น.
อธิบดีกรมการแพทย์ เผย 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก พบมะเร็งปอดเป็นมากที่สุดอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 10:31น.
อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคกระดูกสันหลังเสื่อมสึกหรอไปตามอายุขัย แนะวิธีการป้องกันและดูแลกระดูกด้วยตัวเอง
618765
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558 12:38น.
อธิบดีกรมการแพทย์ เผยคนไทยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ขอดูแลสุขภาพ
618778
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558 11:53น.
น.พ.ปารยะ เผย ปัญหาจมูกอักเสบภูมิแพ้ รักษาไม่หายขาด แนะระวัง หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
618297
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 17:46น.
กรมคุมโรคเผยผลโพลสำรวจ เรื่องโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง ผลยังมีคนไทยกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อยู่
618252
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 15:19น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด เพราะร่างกายต้องการสารอาหารหลังนอนหลับมา ส่วนผลสำรวจเด็กไทยเฉลี่ยสูงแค่ 167 ซม.เท่านั้น
617515
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 0:00น.
กระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยกินหน่อไม้อัดบรรจุปี๊บ โดยไม่ต้มซ้ำอันตรายถึงชีวิต บ่อเกิดโรคโบทูลิซึม