INN Advertising Material - 004
เรื่องเล่าดีๆ
562272
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 12:36น.
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดกิจกรรมต่อต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนร่วมแน่น
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 10:34น.
แพทย์ เผย จ.สุราษฏร์ธานี ครองแชมป์มะเร็งภาคใต้ ชายป่วยมะเร็งตับ ส่วนหญิงเต้านมยังนำ
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 9:51น.
สสจ.แพร่ เตือน การออกกำลังกายแบบ T25 ไม่เหมาะกับทุกคน เสี่ยง ข้อเสื่อม แนะ วอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2557 12:47น.
กระทรวงสาธารณสุข เตือนฝนชุก "เด็ก-ผู้สูงวัย" ระวังปอดบวม!! ปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 100,000 ราย ตาย 521 ราย
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2557 12:11น.
กรมอนามัย แนะประชาชนพิถีพิถันในเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ที่สะอาด เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน
556790
วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 11:07น.
กระทรวงสาธารณสุข เผย การนั่งสมาธิจะช่วยลดเครียดและลดโรคได้ผล พร้อมเล็งตั้งศูนย์สมาธิบำบัดในโรงพยาบาล
555658
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 13:09น.
ปลัด สธ. เผย คนไทยอ้วน 16 ล้านคน ขณะ พบเป็นหญิงมากกว่าชายถึง 2 เท่าตัว ชี้ ยิ่งอ้วน! สมรรถภาพยิ่งเหมือนคนชรา แนะกินอาหารไขมันต่ำ ออกกำลังกาย
553799
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 16:06น.
อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย อีก 2 ปี ร่วมกับ 4 ประเทศ จะสามารถพัฒนาผลิตวัคซีนกันไข้เลือดออกได้
550450
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 14:13น.
ปลัด สธ. เผย โรคมือเท้าปาก แนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้ผู้ปกครองระวังเด็กเล็กเล่นเครื่องเล่นในห้าง อาจติดได้
550161
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 14:13น.
อธิบดีกรมอนามัย เผย ชวนคนไทยออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค