INN Advertising Material - 004
เรื่องเล่าดีๆ
731705
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559 13:59 น.
รองปลัด สธ. เผยเร่งสร้างเครือข่ายปลอดภัยด้านอาหาร จากสารเคมีอันตราย พบฟอร์มาลีนใช้มากสุด
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 16:12 น.
โฆษก สธ. แนะวิธีเลือกทานขนมเอแคลร์ที่ปลอดภัย ที่เกิดเหตุทำให้อาหารเป็นพิษจำนวนมาก
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 12:00 น.
อธิบดีกรมคุมโรค เผย เร่งฉีดวัคซีนป้องโรคคอตีบ บาดทะยัก และหวัดใหญ่กลุ่มผู้ใหญ่นำร้อง 4 ภาค
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 13:57 น.
รองปลัด สธ. เผย คนไทยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 6 แสนคน คาดปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน พัฒนาความรู้ป้องกันและดูแล
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 14:14 น.
สบส. เผย ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยประชาชน ร่วมมือท้งถิ่นมากขึ้น
729437
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 9:31 น.
สธ. เตือนประชาชน ระวังโรคปลอกประสาทอักเสบในวันทำงาน ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
728858
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 16:28 น.
“www.มะเร็งต่อมลูกหมาก.com”ร่วมรณรงค์ชายไทยใส่ใจสุขภาพ พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมาก
728544
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 20:23 น.
อธิบดีกรมคุมโรค เผย หน้าฝนยุงลายเพิ่มขึ้น พาหะนำโรคร้าย และซิก้า ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
728186
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559 11:42 น.
กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ ป้องกันโรคที่มากับอุทกภัยในระยะนี้
724733
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2559 10:56 น.
อธิบดี สบส. เผย ขยะจากสถานพยาบาลมีมากขึ้น จัดอบรมการกำจัดขยะออนไลน์ 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย