เรื่องเล่าดีๆ
786249
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 13:22 น.
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน หากพลาดกินเห็ดพิษ อันตรายถึงตายได้ การใช้ช้อนเงินทดสอบความเป็นพิษของเห็ด ไม่สามารถยืนยันได้
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 10:58 น.
กรมอนามัย เตือน ผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ กินทุเรียนมากไป เสี่ยงภาวะใจเต้นผิดจังหวะ
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 16:00 น.
กรมสุขภาพจิตจัดงาน "ชีวิตยังมีความหมาย แม้มีโรคจิตเภท" สร้างความเข้าใจโรคจิตเภทแก่ประชาชน
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 18:00 น.
กรมสุขภาพจิตเริ่มโครงการพัฒนาอาสาสมัครฯ ให้ความรู้ ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 17:25 น.
783679
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 20:28 น.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กตามหลัก ป้องกันโรคไข้หวัดแพร่ระบาดในโรงเรียน
782062
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 16:14 น.
แพทย์แนะ 3 วิธี นั่งสมาธิเพื่อขจัดความเครียด ทำให้จิตใจสงบ การทำงานมีสติมากขึ้น
782025
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 13:48 น.
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน มีผลทำให้คนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคหืดเพิ่มขึ้น แนะ 5 วิธีดูแลป้องกันตัวเอง
781975
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 8:34 น.
กรมสุขภาพจิต จัดทำคู่มือสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ขจัดความเครียดด้วยสติและสมาธิ
781444
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 13:29 น.
กรมสุขภาพจิต พบคนไทยร้อยละ 30-40 "นอนไม่หลับ" ผู้สูงอายุพบมีมาก ชี้มีผลเสียต่อสุขภาพและอารมณ์