INN Advertising Material - 004
รายงานพิเศษ
586417
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 11:33น.
นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการเปิดข่าวเด่น เจาะประเด็นดัง ถึงคว...
วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 10:15น.
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยืนยันข้อเสนอเดิมในการการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อนำเสน...
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 11:01น.
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิสามัญปฏิรูปการคุมครองผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ กับรายการเปิดข่าวเด่น เจาะประเด่นดัง ถึงการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ...
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557 10:09น.
"อ.คมสัน" มอง รธน.ฉบับใหม่ แก้ขัดแย้งไม่ได้ ชี้ อาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรงกว่าเดิม การใช้วิธีเลือกตั้งแบบเยอรมัน แค่ยืดปัญหาเท่านั้น
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 12:45น.
''สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย'' เผย 12 ธ.ค.นี้ นำข้อเสนอยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้าที่ประชุมใหญ่ ของ สนช. รับรอง ก่อนส่งให้ กมธ.ยกร่าง
583293
วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 11:10น.
วันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เผยกับทางรายการ "เปิดข่าวเด่น เจาะประเด็นดัง"...
582225
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 9:37น.
นายปราโมทย์ ไม้กลัด สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ส่วนงานมีค...
581781
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 10:59น.
รมช.เกษตรคนใหม่ 'อำนวย' ยิ้มรับแก้ไขปัญหาเกษตรกร พร้อมชาวนาเกษตรกรร่วมแก้ปัญหา บอกเรื่องปัญหาเกษตรกร คือเรื่องคุ้นเคยเหมือนเป็นแฟนคลับกันมา
579976
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 10:13น.
พลโทไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "เปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง" ของสำ...