ข่าวราชสำนัก
823452
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 11:25 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ มอบความสุขแก่ประชาชน
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 17:58 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 18:20 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ - ปชช.ร่วม
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13:26 น.
ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ปทุมธานี
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 15:39 น.
รองนายกฯวิษณุ ปฏิเสธรัฐบาล เตรียมถวายพระราชสมัญญานาม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระบุไม่มีการพูดคุย
819236
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 18:37 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่ และ สมเด็จพระเทพฯ ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุยังวัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศฯ โดยมี พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริว...
819159
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 11:28 น.
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อัญเชิญพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่...
819127
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 19:44 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในหลวงรัชกาลที่9 พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
819071
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 12:54 น.
กษัตริย์จิกมียกในหลวง ร.9 "ธรรมราชา" ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทรงเป็นต้นแบบการเป็นพระมหากษัตริย์ให้กับพระองค์
818894
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 9:33 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง รัชกาลที่ 9 - อัญเชิญไปพระบรมมหาราชวัง