INN Advertising Material - 004
ข่าวการเมือง
702050
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 15:22 น.
"ชาติชาย" ยัน กรธ. ไม่กังวลวิทยากรทุกระดับชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญบิดเบือน เชื่อเป็นกลาง มั่นใจประชาชนเข้าใจก่อนลงประชามติ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 15:11 น.
รสนา ชี้ รัฐมนตรีพลังงาน เปิดเจรจาสัมปทานปิโตรเลียมรายเดิม ไม่รักษาผลประโยชน์ประเทศ แนะจัดตั้งองค์การก๊าซธรรมชาติดูแล
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 15:11 น.
"ปานเทพ" แกนนำ คปพ. แถลงคัดค้านเปิดเจรจาสัมปทานปิโตรเลียมรายเดิม โดยไม่เปิดประมูลเสรี จี้ รัฐบาลทบทวนใหม่
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 14:56 น.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ต้องระมัดระวังทุกขั้นตอน ถูกต้อง โปร่งใส
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 13:41 น.
โฆษกรัฐบาล ปัด นายทุนฮุบกิจการตั้งบริษัทประชารัฐสามัคคี ยัน สร้างความเข้มแข็งระยะยาว เพิ่มขีดสามารถตามนโยบายรัฐ
702044
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 13:06 น.
ประชาชนนครนายก เรียกร้องชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญให้เข้าใจถูกต้อง ก่อนตัดสินใจประชามติ ด้าน พีระศักดิ์ ยัน กรธ. เร่งลงพื้นที่แล้ว
702010
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 11:56 น.
"นพดล" เรียกร้อง คสช. ประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออกทางการเมือง
702006
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 11:41 น.
สปท.คำนูณ ชี้แจงเวที สนช. พบประชาชน นครนายก ย้ำ รัฐประหารครั้งนี้มุ่งเน้นปฏิรูปประเทศ
702004
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 11:31 น.
SUPER POLL เผยผลหยั่งเสียงพรรคการเมือง หากมีเลือกตั้ง พบประชาชน ยังไม่เลือกพรรคใดเลย ถึงร้อยละ 72.3
701998
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 11:00 น.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่นครนายก เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมชี้แจงสาระสำคัญคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 'คำนูณ' แจงย้ำรัฐประหารครั้งนี้มุ่งเน้นปฏ...