INN Advertising Material - 004
ข่าวการเมือง
650904
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 17:19 น.
กรธ. ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ พร้อมคงสิทธิพลเมืองร่างที่แล้ว
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 17:09 น.
สปท. รายงานตัววันนี้ 79 คน รวม 2 วัน 143 คน คาด 13 ต.ค. นี้ เปิดประชุมครั้งแรก
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:59 น.
นายกรัฐมนตรี ระบุ ต้องเร่งพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามเสาหลักของ UN เดินยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 20 ปีข้างหน้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:51 น.
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ไม่ปรองดองคนหลบหนีคดี ไม่ชอบให้ใครมาขู่ ย้ำ สิทธิมนุษยชนต้องยึดถือกฎหมายของประเทศ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:34 น.
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก เข้าพบรองนายกฯ พร้อมรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขัน
650867
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:30 น.
คกก.พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เร่งทำแผนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน
650871
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:30 น.
นายกรัฐมนตรี มอบหมายตั้งอนุ กก.3 ชุดขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองถ้อยแถลงต่อ UN
650863
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:23 น.
"อดุลย์" พร้อมกรรมการญาติวีรชน ต้าน "มีชัย" ขอ คสช. เขียน กม.ให้เป็นประชาธิปไตย พร้อมเตรียมตั้ง คกก. ตรวจสอบ มีชัย เขียน รธน. ใหม่
650859
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:19 น.
หัวหน้า คสช. ตั้ง รองนายกฯ สมคิด รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
650857
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558 16:18 น.
สปท. ถวิลวดี ยัน เร่งสานต่องานปฏิรูป นำสู่ปรองดอง พร้อมคาดหวังรัฐธรรมนูญเน้นภาคประชาชน