INN Advertising Material - 004
ข่าวการเมือง
608399
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 17:39น.
"ประยงค์" ชี้ ปัญหาที่ดินเกิดจากนโยบายของรัฐขาดการมีส่วนร่วม มองหากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสภา จำเป็นต้องเคลื่อนไหว
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 17:20น.
"ถาวร" หนุน นายกฯ ใช้ ม.44 แทนอัยการศึก เชื่อเสริมภาพลักษณ์ต่อนานาชาติ แนะต้องใช้อย่างระมัดระวัง
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 16:36น.
"มานิจ" ย้ำ รธน.ใหม่ ให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้น เพิ่มอำนาจพลเมือง คุ้มครองสื่อ
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 15:46น.
"ปรีดา" กล่าว ไทยไม่มีกฎหมายการถือครองที่ดิน หวังรัฐบาลนี้ทำให้เกิดขึ้นจริง แก้เหลื่อมล้ำ เสนอรัฐ-ชุมชนถือครองที่ร่วมกัน
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 15:03น.
เลขาฯ กกต.เผยรอดูความชัดเจนการทบทวน รธน. ขณะที่สำนวนคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่นเหลือ 60 เรื่อง ส.ส.-ส.ว. ครบถ้วนแล้ว
608363
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 14:52น.
ปชช.เสนอควรมีการอบรมนักการเมือง ปลูกจิตสำนึกทำหน้าที่ สร้างเครือข่ายทางการเมืองที่เข้มแข็ง ต่อรองกับภาครัฐ ขณะที่ "นรีวรรณ" มอบเกียรติบัตรผู...
608360
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 14:27น.
"อำนวย" เชื่อ หากยึด รธน.ตามร่างแรกที่เป็นข่าวทำประชามติไม่ผ่านแน่นอน หวังมีการปรับเปลี่ยนหลัง สปช.อภิปราย หนุนนายกฯ มาจากการเลือกตั้ง
608348
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 13:01น.
ประธาน กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำ สภาขับเคลื่อนปฏิรูป ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ ยันไม่ใช้ระบบเลือกตั้งเดิม ยังไม่คุยเลือกนายกฯ โดยตรง
608347
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 12:57น.
กมธ.ปฏิรูปการเมือง ร่วมกับ สปท. จัดเสวนารับฟังความเห็นประเด็นปฏิรูปที่ดิน
608337
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 11:53น.
เวทีเสวนาสานพลังปฏิรูป แบ่ง 8 กลุ่ม สรุปประเด็น ต้านทุจริต, สร้างสามัคคี, การศึกษา และการมีส่วนร่วมทางการเมือง