INN Advertising Material - 004
ข่าวการเมือง
586920
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 15:27น.
"นิรันดร์" เผย การทำงานของ กสม. ในแต่ละประเด็นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ขณะเร่งดำเนินการตรวจสอบการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสาน
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 15:05น.
นักศึกษา เชื่อ ร่วมเสวนาครั้งนี้เปิดโลกทัศน์ ให้แก่นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่ออนาคตประเทศมากขึ้น
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 14:58น.
"พล.อ.อุดมเดช" กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า-ทุกส่วนราชการร่วมมือกันดำเนินงานตามแผน มั่นใจแนวโน้มแก้ปัญหา 3 จ.ใต้ ดีขึ้น
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 14:48น.
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมพัฒนา ให้รู้สึกเป็นผู้ที่มีคุณค่า ไม่ใช่ผู้มีปัญหาสร้างภาระ
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 14:42น.
รองประธานสปช. คนที่ 2 ชี้ โครงการประชาเสวนาพลังนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เป็นหัวเชื้อกระจายแนวคิดกลับสู่สถาบันการศึกษา
586903
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 13:41น.
ไทย-เวียดนาม จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 พร้อมเห็นชอบ ให้มีบริการรถโดยสารระหว่างไทยและเวียดนาม
586888
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 12:39น.
"บวรศักดิ์ อุวรรณโณ" ชี้ ระบบการเมือง คือ หัวรถจักรสำคัญนำพาประเทศ ย้ำต้องเขียน รธน. เพื่อขัดวามขัดแย้ง
586889
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 12:30น.
กสม. ออกแถลงการณ์กรณีที่ชุมชนหลังเนิน ทำประชามติให้ย้ายศูนย์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ออกจากพื้นที่
586891
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 12:22น.
'นรรัตน์' เผย 'พรเพชร' แจ้ง สนช. งดประชุม 25-26 ธ.ค.นี้ ระบุ เนื่องจากไม่มีเรื่องที่สมควรบรรจุเข้าวาระ ขณะ สปช. นัดประชุม 22 ธ.ค.
586870
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 11:27น.
ประธาน สปช. ย้ำ ต้องการกลั่นกรองความเห็นและความเข้าใจทุกภาคส่วน เพื่อร่วมวางอนาคตของประเทศ