INN Advertising Material - 004
ข่าวการเมือง
620240
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 12:05น.
ประชาชนอีสาน เสนอกำหนดบทบาทสมัชชาพลเมืองชัดเจน พร้อมขอตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเสนอกฎหมาย
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 11:39น.
เวทีขอนแก่น เปิดอภิปรายกลุ่มย่อย "พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม" หนุนพลเมืองเป็นใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 10:24น.
พล.ท.นาวิน แจงสถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง ย้ำพลเมืองต้องเป็นใหญ่ กำหนดวิถีของประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 9:21น.
เวทีเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ จ.ขอนแก่น วันสองยังคึกคัก ขณะแบ่ง 10 กลุ่มย่อย ทำความเข้าใจ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 9:16น.
ผลสำรวจสวนดุสิตโพล เผย ประชาชนพอใจในการทำงาน หลัง คสช.บริหารประเทศ 1 ปี ช่วยลดความขัดแย้งทำประเทศสงบ หวังปีที่ 2 ทำเพื่อประชาชน ส่งออกดีขึ้น
620212
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 8:15น.
"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ที่มา ส.ว. มาจากการเลือกกันเองของอดีตปลัดกระทรวง และอดีตข้ําราชการ ฝ่ํายทหารที่เคยดํารงตําแหน่...
620202
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 7:35น.
"เชิดชัย" ไม่หนักใจปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ สปช. ขู่โหวตไม่ผ่านนั้นเป็นดุลพินิจแต่ละคน ชี้ปฏิรูปต้องเขียนไว้ให้รัฐดำเนินการ
620196
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 21:46น.
นายกรัฐมนตรี ยัน รัฐบาลนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ แต่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหา ย้ำมาตรา 44 มีไว้คุมสถานการณ์ มองไทยยังไม่พร้อมเลือกตั้ง - ขออย่าต่อต้า...
620182
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 19:14น.
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "นายกฯ พบหอการค้า รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
620173
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 17:06น.
กรรมาธิการยกร่างฯ ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ เวทีขอนแก่น พร้อมเปิดโอกาสซักถาม