INN Advertising Material - 004
ข่าวการเมือง
642536
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 16:05 น.
"ชลัท" เห็นด้วยไม่ควบรวม กสม. และผู้ตรวจการ ระบุพอใจประเด็นสิทธิเสรีภาพ รธน.นี้
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 15:33 น.
"พล.อ.สุรศักดิ์" ย้ำ คสช. เข้ามาเพื่อยุติความรุนแรง สร้างความอดทน ลดความเลื่อมล้ำให้คนไทยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 15:14 น.
อ.นิติศาสตร์ มธ. ชี้ รธน. ฉบับนี้เป็นตัวอย่างการศึกษาร่างฯ ที่ไม่ดี ด้านสมาคมนัก กม. แนะ ควรเพิ่มบทลงโทษที่แรงกกว่าเดิม
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 15:06 น.
เว็บไซต์ประชามติเตรียมเปิดหน้าเว็บร่วมแสดงความเห็นร่าง รธน. พร้อมเป็นช่องทางในการออกเสียงประชามติออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 14:43 น.
สปช. สมบัติ ระบุ รธน. ยังไม่เห็นกลไกแก้ทุจริตคอร์รัปชั่น รับ ป.ป.ท. ถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ง่าย
642511
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 13:58 น.
'โคทม อารียา' มองภาค 4 ร่างรัฐธรรมนูญมีจุดด้อย เป็นการใช้อำนาจเก่า ที่ไม่ใช่อำนาจประชาชน
642515
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 13:24 น.
'พลตรี สรรเสริญ' แจง นายกฯ ลดเวลาเรียน ฝาก สพฐ. กระตุ้นเยาวชนค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง
642508
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 13:16 น.
อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ มอง คปป. อาจไปทำลายข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ แนะ สปช. ไม่โหวตรับ ระบุ ส.ว.สรรหา อาจสืบทอดอำนาจ แนะ สปช. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร...
642499
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 12:30 น.
อ.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะปรับเปลี่ยนหลักบริการใหม่ทั้งระบบ เน้นประโยชน์สาธารณะกำจัดคอร์รัปชั่น
642498
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 12:24 น.
โฆษก คสช. แถลง สอบอยู่ชายต้องสงสัยบึ้ม ขอประชาชนหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ แพร่ภาพ ส่งผลกระทบต่อประเทศ พร้อมจัดชุดสายตรวจในพื้นที่ชุมชน