ดัชนีครูไทยปี60ได้7.69 เต็ม10ผูกพันศิษย์น้อยลง
ข่าวสังคม วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 12:40 น.
835433
ดุสิตโพล เผย ภาพรวมดัชนีครูไทย ปี 2560 ได้ 7.69 เต็ม 10 บอกจุดเด่นสั่งสอน ให้เป็นคนดี ขณะที่จุดด้อยรักและผูกพันกับศิษย์น้อยลงกว่าสมัยก่อน

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,212 ตัวอย่าง  เรื่อง “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2560 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61 พบว่า ประชาชนให้คะแนน "ดัชนีครูไทย ปี 2560" ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.69 

ส่วนจุดเด่นของครูไทยในปี 2560  คือ อันดับ1 ครูมีการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี อันดับ2 ขยัน อดทน เสียสละ อันดับ3 ปรับตัวให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันดับ4 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอน และอันดับ 5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย

ขณะที่ จุดด้อยของครูไทย ในปี 2560  คือ อับดับ1 ครูไม่เหมือนกับครูสมัยก่อน รักและผูกพันกับศิษย์น้อยลง อันดับ2 การควบคุมอารมณ์ ไม่เข้าใจเด็ก อันดับ3 สอนแบบเดิมๆ ขาดเทคนิคการสอน อันดับ4 เป็นหนี้ ค่าใช้จ่ายมาก และอันดับ5 ภาระงานมาก ไม่มีเวลาข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
836846
พยากรณ์เที่ยงวัน ภาคเหนืออากาศหนาว อีสาน กลาง กทม.อากาศเย็นเช้ามีหมอก ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง
836795
กรมอุตุนิติวิทยา เผย ภาคเหนือหนาว อีสาน และกลางอากาศเย็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหมอก ส่วนใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่
836704
เยาวชน ตำรวจ ตัวแทนหน่วยราชการ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ริมทางถนนแจ้งวัฒนะ ในกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีคืนสังคม "
836665
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจร ถ.รามคำแหง ซ.158 - 162/1 เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป