ปราชญ์ชาวบ้านลำปางใช้หลักพอเพียงร.9ดำเนินชีวิต
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 13:42 น.
827205
ปราชญ์ชาวบ้าน ในจ.ลำปาง ตั้งมั่นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
 

นายประหยัด สิงห์ชัย อายุ 57 ปี ผู้ใหญ่บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้าน และเยาวชน ได้นำไปปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอเกาะคา คือ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์  ผักปลอดสารพิษดอยฮาง  ซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยนายประหยัด ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตมาเป็นเวลากว่า 15  ปีแล้ว โดยการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งทำนาข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม้ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่พันธ์ ไข่ กว่า 80 ตัว ในพื้นที่ กว่า 17 ไร่ กลางหมู่บ้าน ซึ่งหากผลผลิตต่างๆ เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน รวมถึง ขายสร้างรายได้ในตลาดชุมชน ถือเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยังได้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ สำหรับไปปรับใช้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ด้าน นายประหยัด เล่าว่า ตนภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย และได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรม และพระเมตตา ทั้งนี้เพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ ชีวิตที่เหลือจึงขอยึดหลักความพอเพียง พอประมาณ ทำความตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเดินตามรอยพระบาทของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ที่สำคัญก็จะเดินหน้าถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระองค์ให้กับชาวบ้าน เกษตรกร และลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติตลอดไป  

INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
828830
เกษตรกรเมืองช้าง ปลูกสะเดานอกฤดู กว่า 300 ต้น สร้างรายได้งามแถมยังทำสวนเกษตรแบบพอเพียงด้วย
828425
พุทรานมสด ผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอวังน้ำเขียว โคราช พร้อมออกสู่ตลาดให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกันแล้ว
828000
จังหวัดสุรินทร์- เมนูเด็ด “สะเดาน้ำปลาหวาน” สร้างรายได้งามให้ชาวสุรินทร์ ขายได้วันละหลายพันบาท
828004
จังหวัดสตูลทำขนม ถั่วเขียวทอด ไข่แลน ข้าวยำ เมนูขนมสูตรโบราณ แหล่งรวมขนมพื้นบ้านขึ้นชื่อของ อ.ควนโดน